Romba laukums ir vienāds ar tā malas un augstuma, kurš novilkts pret taisni, kas satur šo malu, garumu reizinājumu: \(S = ah\)
70.svg
Rombam visas malas ir vienāda garuma, tāpēc jebkuri romba augstumi arī ir vienāda garuma.
71.svg
Romba laukums ir vienāds ar tā diagonāļu garumu reizinājuma pusi:
S(rombam)=d1d22
Zīmējumā \(S(ABCD) = \)ACBD2
Piemērs:
Romba viena diagonāle ir \(12\)\(cm\). Tā laukums ir 24cm2.
Aprēķini otras diagonāles garumu!
 
Dots: d1=12cm,S=24cm2
 
Jāaprēķina: d2
 
Risinājums:
S=d1d2212d22=246d2=24d2=4cm
 
Atbilde: Otras diagonāles garums ir \(4\)\(cm\).
Atsauce:
Matemātika 8.klasei / Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. -Rīga : Lielvārds, 2008. – 272 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 245.-246.lpp.