Daudzstūra visu malu garumu summu sauc par tā perimetru.
Perimetru apzīmē ar burtu \(P\)
Piemērs:
Ma-7-klase_10.png
\(P\)=\(AD+DE+EF+FG+GH+HA\)
\(P\) = 2,5+4,5+3+4+2+3 = 19 \(cm \)
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 201. lpp.