Par daudzstūri sauc vienkāršu slēgtu lauztu līniju kopā ar tās ierobežoto plaknes daļu (iekšējo).
Lauztas līnijas virsotnes sauc par daudzstūra virsotnēm, bet tās posmus - par daudzstūra malām.
Daudzstūra virsotņu (arī malu) skaits norāda daudzstūra veidu.
Daudzstūri pieraksta, nosaucot visas virsotnes pēc kārtas (parasti pulksteņa rādītāju kustības virzienā). Nav būtiski, ar kuru virsotni sāk nosaukt daudzstūri.
 
7_5_1_23Asset 1.svg
 
Trīsstūris \(KLM\).
Malas (\(3\)): \(KL, LM, KM\).
Virsotnes (\(3\)): \(K, L, M\).
 
7_5_1_24.svg
 
Četrstūris \(EFGH\).
Malas (\(4\)): \(EF, FG, GH, EH\).
Virsotnes (\(4\)): \(E, F, G, H\).
Nogriezni, kas savieno divas daudzstūra virsotnes, kas nepieder pie vienas malas, sauc par diagonāli.
7_5_1_25.svg
 
Diagonāles: \(BD\) un \(AC\)