Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izliekti un ieliekti daudzstūri. Iekšējo leņķu summa Izliekti un ieliekti daudzstūri, to leņķu summa.
2. Daudzstūra perimetrs Daudzstūra perimetrs, tā jēdziens.
3. Daudzstūra virsotnes, malas un diagonāles Daudzstūra virsotnes, malas, diagonāles.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūru nosaukumi un elementi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka leņķu skaitu un daudzstūra veidu.
2. Daudzstūra malu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka daudzstūra malu skaitu, ja zināma leņķu summa.
3. Daudzstūra diagonāļu skaits 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka daudzstūra diagonāles zīmējumā.
4. Daudzstūra iekšējo leņķu summa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina daudzstūra iekšējo leņķu summu.
5. Daudzstūra iespējamība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai iespējams daudzstūris ar doto leņķu summu,
6. Figūru nosaukumi un veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc zīmējumiem raksturo figūras, norāda patiesos apgalvojumus.
7. Četrstūru īpašības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc zīmējuma norāda īpašībām atbilstošo figūru.
8. Četrstūru kopīgā daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc zīmējuma nosaka četrstūru kopīgo daļu.
9. Paralēlās malas un taisnie leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Figūru zīmējumos nosaka paralēlo malu un taisno leņķu skaitu.
10. Četrstūru veidi un to īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka četrstūrus, kam piemīt dotā īpašība.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūra iekšējie leņķi Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai iespējams daudzstūris ar doto leņķu summu.
2. Izpratnes jautājumi par daudzstūriem Citi vidēja 1 p. Pēc zīmējumiem raksturo figūras, norāda patiesos apgalvojumus.
3. Četrstūru dažādie novietojumi Citi vidēja 1 p. Pēc zīmējuma nosaka četrstūru kopīgo daļu.
4. Dažādi četrstūru novietojumi Citi vidēja 1 p. Uzzīmē četrstūrus atbilstoši aprakstītajam novietojumam.
5. Četrstūru īpašības un to veidi Citi vidēja 1 p. Nosaka četrstūri, kam piemīt dotā īpašība.
6. Četrstūri un to daļas Citi augsta 1 p. Uzzīmē četrstūra un taisnes novietojumu atbilstoši aprakstam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūru nosaukumi, malu un diagonāļu skaits 00:20:00 vidēja 6 p. Veido daudzstūra nosaukumu, nosaka malu un diagonāļu skaitu.
2. Figūru nosaukumi un veidi 00:20:00 vidēja 5 p. Pēc zīmējuma raksturo figūras īpašību un klasificē figūras pēc īpašībām

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūra iekšējo leņķu summa 00:20:00 vidēja 4 p. Lieto daudzstūra iekšējo leņķu summas īpašību.
2. Četrstūru veidi 00:20:00 vidēja 4 p. Klasificē četrstūrus, zina to īpašības.