Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļu kopas (N, Z, Q, I, R) Skaitļu kopas (N, Z, Q, I, R)
2. Skaitļa tuvinājums, absolūtā kļūda Skaitļa precīzās vērtības tuvinājums, absolūtā kļūda, pieraksts

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa piederība skaitļu kopai 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, kurai skaitļu kopai nepieder dotais skaitlis
2. Skaitļa piederība skaitļu kopai 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kurai skaitļu kopai pieder dotais skaitlis
3. Vispārīga apgalvojuma patiesuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka, vai apgalvojums ir patiess vai aplams
4. Vispārīgie apgalvojumi par skaitļu kopām 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai apgalvojums ir vai nav patiess
5. Skaitļu kopu apakškopas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kurām kopām dotā kopa ir apakškopa
6. Skaitļu atbilstība apgalvojumam 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, kuri skaitļi atbilst apgalvojumam
7. Skatļu intervāls starp diviem dotiem skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Norāda skaitļus, kas atrodas dotajā intervālā
8. Izteiksmes vērtības novērtēšana 2. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka, vai izteiksmes vērtība ir naturāls skaitlis
9. Apgalvojuma patiesums, izteiksmes vērtības novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, vai apgalvojumi ir patiesi
10. Situācijas ar skaitļa precīzās vērtības tuvinājumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kurās no dotajām situācijām atbilde būs skaitļa precīzās vērtības tuvinājums
11. Atbilstošākais skaitļa vērtības tuvinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda atbilstošāko dotā lieluma (skaitļa) tuvinājumu
12. Galīgas un bezgalīgas decimāldaļas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuras daļas var pārveidot par galīgām decimāldaļām
13. Skaitļu atrašanās starp 2 dotajiem skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuri skaitļi atrodas starp 2 dotajiem skaitļiem

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļas noapaļošana (2015) Citi zema 1p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
2. Decimāldaļas noapaļošana (2011) Citi zema 1p. Decimāldaļas noapaļošana

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu atbilstība apgalvojumam Citi vidēja 3p. Izvēlas mainīgā vērtību, lai apgalvojums būtu patiess
2. Apgalvojums par skaitļa precīzās vērtības tuvinājumu Citi vidēja 2p. Nosaka, vai situācijas aprakstā ir skaitļa precīzās vērtības tuvinājums
3. Skaitļa atrašanās vietas noteikšana (uz skaitļu stara) Citi vidēja 1p. Nosaka, kuri skaitļi atrodas starp 2 dotajiem skaitļiem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa precīzās vērtības tuvinājums 00:30:00 vidēja 5p. Skaitļa precīzās vērtības tuvinājums, skaitļa atrašanās vietas noteikšana uz skaitļu stara
2. Apgalvojumu patiesuma novērtēšana 00:30:00 vidēja 6p. Novērtē dažādus apgalvojums par skaitļu kopām, par skaitļu intervāliem

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu kopas, skaitļu piederība kopām 00:20:00 vidēja 7p. Izpratnes jautājumi par skaitļu kopām, apakškopām, skaitļu piederība kopām
2. Skaitļu noapaļošana un izteiksmes vērtības novērtēšana 00:30:00 vidēja 6p. Skaitļu noapaļošana un izteiksmes vērtības novērtēšana