2p.

Tēmā "Skaitļu precīzās vērtības tuvinājumi. Racionāli un iracionāli skaitļi" pieejami 2 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.