Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļa piederība skaitļu kopai

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Skaitļa piederība skaitļu kopai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vispārīga apgalvojuma patiesuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Vispārīgie apgalvojumi par skaitļu kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Skaitļu kopu apakškopas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Skaitļu atbilstība apgalvojumam

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Skatļu intervāls starp diviem dotiem skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Izteiksmes vērtības novērtēšana

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Apgalvojuma patiesums, izteiksmes vērtības novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Situācijas ar skaitļa precīzās vērtības tuvinājumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Atbilstošākais skaitļa vērtības tuvinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Galīgas un bezgalīgas decimāldaļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Skaitļu atrašanās starp 2 dotajiem skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Decimāldaļas noapaļošana (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Decimāldaļas noapaļošana (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Skaitļa precīzās vērtības tuvinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Apgalvojumu patiesuma novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem