Izteiksmes, kas uzrakstītas formā ab, kur b0, sauc par līdzīgām, ja to zemsaknes izteiksmes ir vienādas.
Izteiksmes 35,135,5,25  ir līdzīgas.
Izteiksmes 23un25 nav līdzīgas.

Līdzīgas izteiksmes var saskaitīt un atņemt. Darbības izpilda ar koeficientiem pirms kvadrātsaknēm.
Piemērs:
Vienkāršo izteiksmi!
57+37=87
 
Uzdevumā var būt dotas saknes, kuru zemsaknes izteiksmes nav vienādas, bet tas nenozīmē, ka izteiksmes nevar būt līdzīgas. Par to, vai izteiksmes ir līdzīgas, var pārliecināties, ja iznes reizinātāju pirms saknes zīmes.
Piemērs:
Vienkāršo izteiksmi!

125+280==255+2165==55+245==55+85==5+85==135
Svarīgi!
Vienkāršojot izteiksmes ar saknēm, svarīgi atcerēties:
 
ab=abaa=auna2=a,jaa0
Piemērs:
Izpildi darbības: 252

Izmanto formulu ab2=a22ab+b2
 
252==22225+52==2¯¯210+5¯¯==7210
Atsauce:
 Matemātika 8.klasei / Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. -Rīga : Lielvārds, 2008. – 272 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 100.lpp.