4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Ja a0 un b0, tad ab=ab
Šis likums atvieglo risināšanu.
Piemērs:
6481=6481=89=726481=5184=... 
Otrā veidā atbildi ir ļoti grūti aprēķināt galvā.
Svarīgi!
Reizēm ir izdevīgi izmantot šo likumu, lasot no labās uz kreiso, t.i. ab=ab
Piemērs:
  232=232=64=8
Redzam, ka no skaitļa \(2\) un no skaitļa \(32\) nevar izvilkt sakni, bet no reizinājuma var.
 
Ir situācijas, kad zemsaknes izteiksmē ir gan reizinātāji, no kuriem var precīzi izvilkt sakni, gan reizinātāji, no kuriem kvadrātsakni precīzi izvilkt nevar. Tādos gadījumos izteiksmi vienkāršo, iznesot reizinātāju pirms kvadrātsaknes zīmes.
 
Lai iznestu reizinātāju pirms kvadrātsaknes zīmes:
  • zemsaknes skaitli cenšas sadalīt reizinātājos, lai vismaz viens no reizinātājiem ir tāds, no kura var izvilkt kvadrātsakni (\(4\); \(9\); \(16\); \(25\) utt);
  • uzraksta kvadrātsakni no reizinājuma kā kvadrātsakņu reizinājumu;
  • izvelk kvadrātsakni no tiem reizinātājiem, no kuriem tas iespējams;
  • iegūtos reizinātājus sareizina.
Piemērs:
  300=3100=3100=310=103
 
Ja uzreiz grūti saskatīt lielāko iespējamo reizinātāju, kuru var iznest pirms kvadrātsaknes zīmes, tad zemsaknes izteiksmi reizinātājos dala pakāpeniski.
Piemērs:
  180=1810=9225=9225==9225=325=65
 
Esi uzmanīgs, pirms kvadrātsaknes zīmes jāiznes lielāko iespējamo reizinātāju.
Piemērs:
Iznes reizinātāju pirms saknes zīmes!
 800=8100=42100=2102=202¯¯800=8100=108(8=42=22)
 
Otrā variantā netika iznests lielākais iespējamais reizinātājs.