Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātsakne no reizinājuma, reizinātāja iznešana pirms saknes Kvadrātsakne no reizinājuma, reizinātāja iznešana pirms saknes
2. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm un to pārveidojumi Izteiksmes ar kvadrātsaknēm un to pārveidojumi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iznes reizinātāju pirms saknes zīmes
2. Reizinātāja ienešana zem saknes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ienes reizinātāju zem saknes
3. Kvadrātsaknes izteiksmes sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atbilstošo izteiksmi, kur zemsaknes skaitlis sadalīts reizinātājos
4. Izteiksme ar kvadrātsakni no reizinājuma, dalījuma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizo atbildi izteiksmei ar kvadrātsakni no reizinājuma, dalījuma
5. Kvadrātsakne no negatīva skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto kvadrātsaknes definīcijas apgabalu
6. Kvadrātsakņu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina izteiksmes ar kvadrātsaknēm
7. Kvadrātsakņu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina vērtību kvadrātsakņu reizinājumam
8. Kvadrāta laukuma aprēķināšana, ja mala izteikta ar kvadrātsakni 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina kvadrāta laukumu, ja mala izteikta ar kvadrātsakni
9. Kvadrātsakņu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina vērtību kvadrātsakņu reizinājumam
10. Izteiksme ar kvadrātsakni no daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina vērtību izteiksmei ar kvadrātsakni no daļas
11. Kvadrātsakņu dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dala kvadrātsaknes
12. Iekavu atvēršana (pirms iekavām sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atver iekavas izteiksmē ar kvadrātsakni
13. Kvadrātsakne no kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina vērtību izteiksmei, kurā kvadrātsakne jāvelk no kvadrātsaknes
14. Reizinājuma pārveidošana par sakni 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Pārveido reizinājumu par sakni
15. Iekavu atvēršana, ja pirms iekavām kvadrātsakne 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atver iekavas, pirms kurām ir kvadrātsakne

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas izteiksmes ar kvadrātsaknēm (2018) Citi vidēja 1 p. Vienkāršo skaitlisku izteiksmi ar kvadrātsaknēm (2018)
2. Kvadrātsakne no reizinājuma (2013) Citi zema 1 p. Aprēķina kvadrātsakni no reizinājuma (2013)
3. Skaitliska izteiksme ar kvadrātsakni (2009) Citi vidēja 2 p. Vienkāršo izteiksmi, kas satur kvadrātsakni (2009)
4. Zemsaknes skaitļa sadalīšana reizinātājos (2008) Citi vidēja 1 p. Sadala reizinātājos zemsaknes skaitli (2008)
5. Kvadrātsakņu dalījums (2005) Citi vidēja 1 p. Aprēķina vērtību kvadrātsakņu dalījumam (2005)
6. Sakņu dalījuma aprēķināšana (2005) Citi vidēja 1 p. Aprēķina vērtību sakņu dalījumam (2005)
7. Sakņu dalījums (2005) Citi vidēja 1 p. Aprēķina vērtību sakņu dalījumam (2005)
8. Līdzīgas saknes (2017) Citi vidēja 1 p. Nosaka līdzīgu kvadrātsakņu summu
9. Līdzīgas kvadrātsaknes (2013) Citi zema 1 p. Nosaka sakņu summu

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes Citi vidēja 1 p. Iznes reizinātāju pirms saknes zīmes
2. Kvadrātsaknes pārveidošana Citi vidēja 2 p. Ienes reizinātāju zem saknes
3. Kvadrātsakne no reizinājuma, dalījuma Citi vidēja 1 p. Kvadrātsaknes - reizināšana un dalīšana (decimāldaļas).
4. Taisnstūra laukuma aprēķināšana, ja malu garumi satur kvadrātsaknes Citi vidēja 1 p. Aprēķina taisnstūra laukumu, ja malu garumi satur kvadrātsaknes
5. Kvadrātsakne no reizinājuma Citi vidēja 1 p. Aprēķina kvadrātsakni no 2 skaitļu reizinājuma
6. Kvadrātsakņu dalījums Citi vidēja 1 p. Aprēķina vērtību kvadrātsakņu dalījumam
7. Darbības ar līdzīgām saknēm Citi vidēja 3 p. Izpilda darbības ar līdzīgām kvadrātsaknēm

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātāja iznešana pirms saknes un ienešana zem saknes 00:25:00 vidēja 6 p. Iznes reizinātāju pirms saknes un ienes reizinātāju zem saknes
2. Kvadrātsakņu reizināšana 00:35:00 vidēja 6 p. Reizina kvadrātsaknes, izteiksmi vienkāršo
3. Izteiksmju vienkāršošana (satur kvadrātsaknes) 00:25:00 vidēja 7 p. Vienkāršo izteiksmes, kurās ir kvadrātsaknes

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsakne no reizinājuma, dalījuma 00:30:00 vidēja 6 p. Aprēķina kvadrātsakni no reizinājuma, dalījuma
2. Kvadrātsakņu dalīšana 00:30:00 vidēja 5 p. Dala kvadrātsaknes, izteiksmi vienkāršo