Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātsakne no reizinājuma, reizinātāja iznešana pirms saknes Kvadrātsakne no reizinājuma, reizinātāja iznešana pirms saknes
2. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm un to pārveidojumi Izteiksmes ar kvadrātsaknēm un to pārveidojumi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iznes reizinātāju pirms saknes zīmes
2. Reizinātāja ienešana zem saknes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ienes reizinātāju zem saknes
3. Kvadrātsaknes izteiksmes sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka atbilstošo izteiksmi, kur zemsaknes skaitlis sadalīts reizinātājos
4. Izteiksme ar kvadrātsakni no reizinājuma, dalījuma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas pareizo atbildi izteiksmei ar kvadrātsakni no reizinājuma, dalījuma
5. Kvadrātsakne no negatīva skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto kvadrātsaknes definīcijas apgabalu
6. Kvadrātsakņu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina izteiksmes ar kvadrātsaknēm
7. Kvadrātsakņu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina vērtību kvadrātsakņu reizinājumam
8. Kvadrāta laukuma aprēķināšana, ja mala izteikta ar kvadrātsakni 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina kvadrāta laukumu, ja mala izteikta ar kvadrātsakni
9. Kvadrātsakņu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina vērtību kvadrātsakņu reizinājumam
10. Izteiksme ar kvadrātsakni no daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina vērtību izteiksmei ar kvadrātsakni no daļas
11. Kvadrātsakņu dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dala kvadrātsaknes
12. Iekavu atvēršana (pirms iekavām sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atver iekavas izteiksmē ar kvadrātsakni
13. Kvadrātsakne no kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina vērtību izteiksmei, kurā kvadrātsakne jāvelk no kvadrātsaknes
14. Reizinājuma pārveidošana par sakni 2. izziņas līmenis augsta 1p. Pārveido reizinājumu par sakni
15. Iekavu atvēršana, ja pirms iekavām kvadrātsakne 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atver iekavas, pirms kurām ir kvadrātsakne

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas izteiksmes ar kvadrātsaknēm (2018) Citi vidēja 1p. Vienkāršo skaitlisku izteiksmi ar kvadrātsaknēm (2018)
2. Kvadrātsakne no reizinājuma (2013) Citi zema 1p. Aprēķina kvadrātsakni no reizinājuma (2013)
3. Skaitliska izteiksme ar kvadrātsakni (2009) Citi vidēja 2p. Vienkāršo izteiksmi, kas satur kvadrātsakni (2009)
4. Zemsaknes skaitļa sadalīšana reizinātājos (2008) Citi vidēja 1p. Sadala reizinātājos zemsaknes skaitli (2008)
5. Kvadrātsakņu dalījums (2005) Citi vidēja 1p. Aprēķina vērtību kvadrātsakņu dalījumam (2005)
6. Sakņu dalījuma aprēķināšana (2005) Citi vidēja 1p. Aprēķina vērtību sakņu dalījumam (2005)
7. Sakņu dalījums (2005) Citi vidēja 1p. Aprēķina vērtību sakņu dalījumam (2005)
8. Līdzīgas saknes (2017) Citi vidēja 1p. Nosaka līdzīgu kvadrātsakņu summu
9. Līdzīgas kvadrātsaknes (2013) Citi zema 1p. Nosaka sakņu summu

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes Citi vidēja 1p. Iznes reizinātāju pirms saknes zīmes
2. Kvadrātsaknes pārveidošana Citi vidēja 2p. Ienes reizinātāju zem saknes
3. Kvadrātsakne no reizinājuma, dalījuma Citi vidēja 1p. Kvadrātsaknes - reizināšana un dalīšana (decimāldaļas).
4. Taisnstūra laukuma arēķināšana, ja malu garumi satur kvadrātsaknes Citi vidēja 1p. Aprēķina taisnstūra laukumu, ja malu garumi satur kvadrātsaknes
5. Kvadrātsakne no reizinājuma Citi vidēja 1p. Aprēķina kvadrātsakni no 2 skaitļu reizinājuma
6. Kvadrātsakņu dalījums Citi vidēja 1p. Aprēķina vērtību kvadrātsakņu dalījumam
7. Darbības ar līdzīgām saknēm Citi vidēja 3p. Izpilda darbības ar līdzīgām kvadrātsaknēm

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātāja iznešana pirms saknes un ienešana zem saknes 00:25:00 vidēja 6p. Iznes reizinātāju pirms saknes un ienes reizinātāju zem saknes
2. Kvadrātsakņu reizināšana 00:35:00 vidēja 6p. Reizina kvadrātsaknes, izteiksmi vienkāršo
3. Izteiksmju vienkāršošana (satur kvadrātsaknes) 00:25:00 vidēja 7p. Vienkāršo izteiksmes, kurās ir kvadrātsaknes

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsakne no reizinājuma, dalījuma 00:30:00 vidēja 6p. Aprēķina kvadrātsakni no reizinājuma, dalījuma
2. Kvadrātsakņu dalīšana 00:30:00 vidēja 5p. Dala kvadrātsaknes, izteiksmi vienkāršo