Teorija

Uzdevumi

1. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Reizinātāja ienešana zem saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Kvadrātsaknes izteiksmes sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Izteiksme ar kvadrātsakni no reizinājuma, dalījuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kvadrātsakne no negatīva skaitļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Kvadrātsakņu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Kvadrātsakņu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kvadrāta laukuma aprēķināšana, ja mala izteikta ar kvadrātsakni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kvadrātsakņu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Izteiksme ar kvadrātsakni no daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Kvadrātsakņu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Iekavu atvēršana (pirms iekavām sakne)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Kvadrātsakne no kvadrātsaknes

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Reizinājuma pārveidošana par sakni

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Iekavu atvēršana, ja pirms iekavām kvadrātsakne

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Skaitliskas izteiksmes ar kvadrātsaknēm (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Kvadrātsakne no reizinājuma (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Skaitliska izteiksme ar kvadrātsakni (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Zemsaknes skaitļa sadalīšana reizinātājos (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kvadrātsakņu dalījums (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Sakņu dalījuma aprēķināšana (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Sakņu dalījums (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Līdzīgas saknes (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Līdzīgas kvadrātsaknes (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Reizinātāja iznešana pirms saknes un ienešana zem saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Kvadrātsakņu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Izteiksmju vienkāršošana (satur kvadrātsaknes)

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem