Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saites uz video par tēmu: Kvadrātsakne Saites uz video par kvadrātsaknes aprēķināšanu un īpašību lietošanu
2. Aritmētiskā kvadrātsakne Aritmētiskā kvadrātsakne

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina kvadrātsakni no vesela skaitļa
2. Kvadrātsakne no negatīva skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, ka kvadrātsakne no negatīva skaitļa neeksistē
3. Atsevišķas kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Norāda 2 skaitļus, kuru kvadrātsaknes vērtība vienāda ar zemsaknes skaitli
4. Kvadrātsakne no lieliem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina kvadrātsakni no liela skaitļa
5. Mainīgā pieļaujamās vērtības 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka pieļaujamās vērtības mainīgajam, kas ir zemsaknes izteiksmē kā pakāpes bāze
6. Negatīvas kvadrātsaknes vērtības veselo robežu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka robežas negatīvas kvadrātsaknes vērtībai
7. Kvadrātsaknes definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Norāda izteiksmes, kurām nav jēgas
8. Kvadrātsaknes grafika punkts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam
9. Punkta piederība kvadrātsaknes grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam
10. Kvadrātsaknes veselo robežu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, starp kādiem veseliem skaitļiem atrodas kvadrātsakne

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes vērtība intervālā (2019) Citi vidēja 1 p. Izvēlas intervālam atbilstošo kvadrātsakni no skaitļa
2. Kvadrātsakne (2018) Citi zema 1 p. Salīdzina kvadrātsakni ar veselu skaitli.
3. Kvadrāta mala (2018) Citi vidēja 1 p. Novērtē kvadrātsaknes vērtību
4. Definīcijas apgabals (2017) Citi zema 1 p. Atpazīst skaitli, ar kuru kvadrātsaknei nav jēgas
5. Kvadrātsaknes aptuvena vērtība (2014) Citi vidēja 1 p. Nosaka kvadrātsaknes aptuveno vērtību un intervālu, kurai tā pieder
6. Skaitliskas izteiksmes (2009) Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par kvadrātsaknes vērtību ir patiess (2009)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība funkcijas grafikam Citi vidēja 1 p. Izdara secinājumu par punkta piederību funkcijas grafikam
2. Kvadrātsaknes aprēķināšana no decimāldaļas Citi zema 1 p. Aprēķina kvadrātsakni no decimāldaļas
3. Kvadrātsaknes aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina kvadrātsakni
4. Kvadrātsaknes grafika punkts Citi vidēja 1 p. Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam
5. Punkta piederība grafikam Citi vidēja 1 p. Izdara secinājumu par punkta piederību grafikam

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana 00:20:00 vidēja 4 p. Aprēķina kvadrātsaknes vērtību no dažādiem skaitļiem
2. Izpratne par kvadrātsaknes vērtību 00:25:00 vidēja 6 p. Nosaka kvadrātsaknes definīcijas apgabalu un novērtē apgalvojumus par kvadrātsakni

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes vērtības novērtēšana 00:25:00 vidēja 6 p. Novērtē kvadrātsaknes vērtību un nosaka robežas veselos skaitļos
2. Punkta piederība kvadrātsaknes funkcijas grafikam 00:20:00 vidēja 5 p. Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam