Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saites uz video par tēmu: Kvadrātsakne Saites uz video par kvadrātsaknes aprēķināšanu un īpašību lietošanu
2. Aritmētiskā kvadrātsakne Aritmētiskā kvadrātsakne

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina kvadrātsakni no vesela skaitļa
2. Kvadrātsakne no negatīva skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, ka kvadrātsakne no negatīva skaitļa neeksistē
3. Atsevišķas kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis augsta 2p. Norāda 2 skaitļus, kuru kvadrātsaknes vērtība vienāda ar zemsaknes skaitli
4. Kvadrātsakne no lieliem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina kvadrātsakni no liela skaitļa
5. Mainīgā pieļaujamās vērtības 2. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka pieļaujamās vērtības mainīgajam, kas ir zemsaknes izteiksmē kā pakāpes bāze
6. Negatīvas kvadrātsaknes vērtības veselo robežu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka robežas negatīvas kvadrātsaknes vērtībai
7. Kvadrātsaknes definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis augsta 1p. Norāda izteiksmes, kurām nav jēgas
8. Kvadrātsaknes grafika punkts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam
9. Punkta piederība kvadrātsaknes grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam
10. Kvadrātsaknes veselo robežu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, starp kādiem veseliem skaitļiem atrodas kvadrātsakne

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes vērtība intervālā (2019) Citi vidēja 1p. Izvēlas intervālam atbilstošo kvadrātsakni no skaitļa
2. Kvadrātsakne (2018) Citi zema 1p. Salīdzina kvadrātsakni ar veselu skaitli.
3. Kvadrāta mala (2018) Citi vidēja 1p. Novērtē kvadrātsaknes vērtību
4. Definīcijas apgabals (2017) Citi zema 1p. Atpazīst skaitli, ar kuru kvadrātsaknei nav jēgas
5. Kvadrātsaknes aptuvena vērtība (2014) Citi vidēja 1p. Nosaka kvadrātsaknes aptuveno vērtību un intervālu, kurai tā pieder
6. Skaitliskas izteiksmes (2009) Citi vidēja 1p. Nosaka, vai apgalvojums par kvadrātsaknes vērtību ir patiess (2009)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība funkcijas grafikam Citi vidēja 1p. Izdara secinājumu par punkta piederību funkcijas grafikam
2. Kvadrātsaknes aprēķināšana no decimāldaļas Citi zema 1p. Aprēķina kvadrātsakni no decimāldaļas
3. Kvadrātsaknes aprēķināšana Citi vidēja 1p. Aprēķina kvadrātsakni
4. Kvadrātsaknes grafika punkts Citi vidēja 1p. Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam
5. Punkta piederība grafikam Citi vidēja 1p. Izdara secinājumu par punkta piederību grafikam

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana 00:20:00 vidēja 4p. Aprēķina kvadrātsaknes vērtību no dažādiem skaitļiem
2. Izpratne par kvadrātsaknes vērtību 00:25:00 vidēja 6p. Nosaka kvadrātsaknes definīcijas apgabalu un novērtē apgalvojumus par kvadrātsakni

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes vērtības novērtēšana 00:25:00 vidēja 6p. Novērtē kvadrātsaknes vērtību un nosaka robežas veselos skaitļos
2. Punkta piederība kvadrātsaknes funkcijas grafikam 00:20:00 vidēja 5p. Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību punkts pieder grafikam