Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūris, tā elementi Taisnleņķa trijstūris, hipotenūza, katetes.
2. Taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes Taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūris un hipotenūza 1. izziņas līmenis zema 2p. Zīmējumā nosaka taisnleņķa trijstūri un norāda hipotenūzu.
2. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot nosaukt pretkateti, piekateti un hipotenūzu.
3. Taisnstūris un taisnleņķa trijstūri 2. izziņas līmenis zema 1p. Norāda taisnleņķa trijstūrus.
4. Apgalvojumi par taisnleņķa trijstūra malām un leņķiem 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē apgalvojumus par taisnleņķa trijstūra malām un leņķiem.
5. Taisnleņķa trijstūri rombā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda taisnleņķa trijstūrus, kas veidojas, novelkot romba diagonāles.
6. Taisnleņķa trijstūra malas 2. izziņas līmenis zema 1p. Nosauc malas taisnleņķa trijstūrī.
7. Apgalvojumi par malu garumiem taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda patieso apgalvojumu par malu garumiem taisnleņķa trijstūrī.
8. Apgalvojumi par leņķiem taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atzīmē patieso apgalvojumu par leņķiem taisnleņķa trijstūrī.
9. Apgalvojumu veidošana par malu garumiem taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veido apgalvojumu par taisnleņķa trijstūra malu garumiem.
10. Garākās katetes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka garāko kateti taisnleņķa trijstūrī.
11. Katešu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina taisnleņķa trijstūra katetes.
12. Taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, pēc kuras pazīmes taisnleņķa trijstūri ir vienādi.
13. Taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes zīmējumos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, pēc kuras pazīmes taisnleņķa trijstūri ir vienādi.
14. Trijstūru vienādības pamatošana 2. izziņas līmenis augsta 7p. Pamato, ka dotie taisnleņķa trijstūri ir vienādi.
15. Taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmju lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamato taisnleņķa trijstūru vienādību, norāda pazīmi.
16. Taisnleņķa trijstūra leņķu summa 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina šauro leņķi taisnleņķa trijstūrī (zīmējumā novilkts augstums).
17. Garākā katete 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda garāko kateti taisnleņķa trijstūrī.
18. Taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda, pēc kuras pazīmes taisnleņķa trijstūri ir vienādi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūra pazīšana (2014) Citi vidēja 1p. Pazīst hipotenūzu taisnleņķa trijstūrī (2014).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūra malu nosaukumi Citi zema 1p. Prot nosaukt pretkateti, piekateti un hipotenūzu.
2. Taisnleņķa trijstūri Citi zema 1p. Norāda visus zīmējumā redzamos taisnleņķa trijstūrus.
3. Apgalvojumi par taisnleņķa trijstūri Citi vidēja 1p. Novērtē apgalvojumus par taisnleņķa trijstūra malām un leņķiem.
4. Taisnleņķa trijstūri pie romba diagonālēm Citi vidēja 1p. Norāda taisnleņķa trijstūrus, kas veidojas, novelkot romba diagonāles.
5. Taisnleņķa trijstūru vienādības pamatošana Citi vidēja 1p. Pamato taisnleņķa trijstūru vienādību, norāda pazīmi.
6. Leņķu summa taisnleņķa trijstūrī Citi vidēja 2p. Aprēķina šauro leņķi taisnleņķa trijstūrī (zīmējumā novilkts augstums).
7. Šauro leņķu summa taisnleņķa trijstūrī Citi vidēja 1p. Aprēķina šauro leņķi taisnleņķa trijstūrī (zīmējumā novilkts augstums).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūru malas un leņķi 00:20:00 vidēja 6p. Nosauc malas un leņķus taisnleņķa trijstūrī.
2. Izpratne par taisnleņķa trijstūru elementiem 00:20:00 vidēja 4p. Formulē apgalvojumus, nosaka apgalvojumu patiesumu par taisnleņķa trijstūru elementiem.
3. Taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes 00:20:00 vidēja 10p. Zina vienādības pazīmes un lieto tās taisnleņķa trijstūru vienādības pamatošanā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūri zīmējumos 00:20:00 vidēja 4p. Saskata un nosauc taisnleņķa trijstūrus dažādās figūrās.
2. Sakarības starp malām un leņķiem taisnleņķa trijstūrī 00:20:00 vidēja 3p. Formulē un pieraksta sakarības starp malām un leņķiem taisnleņķa trijstūrī.