1. Taisleņķa trijstūris, taisleņķa trijstūru vienādība

  2. Pitagora teorēma un tās lietojums