Grūtības pakāpe:
00:50:00
1. Absolūtais un relatīvais biežums 3p.
2. Aritmētiskais vidējais 1p.
3. Amplitūda (atbildes izvēle) 1p.
4. Moda un aritmētiskais vidējais 3p.
5. Mediāna un aritmētiskais vidējais 2p.
6. Aritmētiskais vidējais. Vidējais ātrums 3p.
7. Klases vidējais vērtējums ieskaitē 1p.