Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Intervāli un biežums 1p.
2. Amplitūdas noteikšana 1p.
3. Moda 1p.
4. Aritmētiskais vidējais grupētiem datiem 2p.
5. Mediāna nesakārtotiem nepāra skaita datiem 1p.
6. Statistikas vidējie mēri 5p.
7. Mediāna un aritmētiskais vidējais 2p.