Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dati, datu apkopošana Neapstrādātu datu apkopošanas iespējas
2. Statistiskie rādītāji Datu kopu raksturojošie statistikas elementi - moda, mediāna, amplitūda, absolūtais biežums, relatīvais biežums, aritmētiskais vidējais

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Intervāli un biežums 2. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda lielumus biežuma tabulā
2. Biežuma tabulas aizpildīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aizpilda datu biežuma tabulu
3. Absolūtais un relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka absolūto un relatīvo biežumu
4. Relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina doto datu relatīvo biežumu
5. Amplitūdas noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dotajai datu kopai nosaka amplitūdu
6. Moda 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka datu modu
7. Amplitūdas aprēķināšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina amplitūdu dotajiem datiem
8. Amplitūda (atbildes izvēle) 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina amplitūdu dotajiem datiem un izvēlas pareizo atbildi
9. Moda un aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina modu un aritmētisko vidējo
10. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar kalkulatoru aprēķina aritmētisko vidējo
11. Skaitļu aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dažādu datu aritmētisko vidējo.
12. Vidējais punktu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina ieskaites vidējo punktu skaitu, ja zināms kopīgais skaits
13. Aritmētiskais vidējais grupētiem datiem 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina aritmētisko vidējo maisījumiem.
14. Aritmētiskais vidējais statistikas datiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina aritmētisko vidējo, izmantojot datus no Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes.
15. Mediāna un aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina mediānu un aritmētisko vidējo
16. Mediāna sakārtotiem nepāra skaita datiem datiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka mediānu nepāra skaita sakārtotiem datiem.
17. Mediāna nesakārtotiem nepāra skaita datiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka mediānu nesakārtotā datu rindā (nepāra skaits).
18. Mediāna pāra skaita datiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina mediānu pāra skaita datiem.
19. Aritmētiskais vidējais. Vidējais ātrums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Azrēķina iztrūkstošo lielumu grupētiem datiem, lai iegūtu norādīto aritmētisko vidējo.
20. Mediāna 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina mediānu
21. Statistikas vidējie mēri 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nosaka amplitūdu, mediānu, modu un aritmētisko vidējo
22. Mediāna, aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka mediānu un aritmētisko vidējo nepāra skaita datiem.
23. Klases vidējais vērtējums ieskaitē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka aritmētisko vidējo grupētiem datiem.
24. Amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina amplitūdu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu sakārtošana un vidējie punkti (2009) Citi vidēja 2 p. Sakārto punktus augošā secībā, aprēķini vidējo vērtību (2009.)
2. Moda (2013) Citi zema 1 p. Nosaka datu modu (2013.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Absolūtais, relatīvais biežums Citi vidēja 2 p. Nesakārtotiem datiem nosaka absolūto un relatīvo biežumu, veicot rezultāta noapaļošanu.
2. Absolūtais un relatīvais biežums Citi vidēja 2 p. Nosaka relatīvo un absolūto biežumu
3. Aritmētiskais vidējais (atzīme) Citi vidēja 1 p. Aprēķina skolēna vidējo atzīmi
4. Mediāna un aritmētiskais vidējais Citi vidēja 2 p. Aprēķina datu mediānu un aritmētisko vidējo
5. Amplitūda, mediāna un moda Citi vidēja 3 p. Nosaka amplitūdu, mediānu un modu (pāra skaits)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu sakārtošana un statistiskie rādītāji 00:40:00 vidēja 13 p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par datu sakārtošanu un statistiskajiem rādītājiem
2. Dažādi statistikas lielumi 00:50:00 vidēja 14 p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par dažādiem statistikas lielumiem

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Statistiskie rādītāji 00:55:00 vidēja 25 p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par statistiskajiem rādītājiem
2. Statistiskie lielumi 00:45:00 vidēja 11 p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par statistikas lielumiem