Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dati, datu apkopošana Neapstrādātu datu apkopošanas iespējas
2. Statistiskie rādītāji Datu kopu raksturojošie statistikas elementi - moda, mediāna, amplitūda, absolūtais biežums, relatīvais biežums, aritmētiskais vidējais

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Intervāli un biežums 2. izziņas līmenis zema 1p. Norāda lielumus biežuma tabulā
2. Biežuma tabulas aizpildīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aizpilda datu biežuma tabulu
3. Absolūtais un relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka absolūto un relatīvo biežumu
4. Relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina doto datu relatīvo biežumu
5. Amplitūdas noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Dotajai datu kopai nosaka amplitūdu
6. Moda 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka datu modu
7. Amplitūdas aprēķināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina amplitūdu dotajiem datiem
8. Amplitūda (atbildes izvēle) 2. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina amplitūdu dotajiem datiem un izvēlas pareizo atbildi
9. Moda un aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina modu un aritmētisko vidējo
10. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar kalkulatoru aprēķina aritmētisko vidējo
11. Skaitļu aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina dažādu datu aritmētisko vidējo.
12. Vidējais punktu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina ieskaites vidējo punktu skaitu, ja zināms kopīgais skaits
13. Aritmētiskais vidējais grupētiem datiem 3. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķina aritmētisko vidējo maisījumiem.
14. Aritmētiskais vidējais statistikas datiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina aritmētisko vidējo, izmantojot datus no Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes.
15. Mediāna un aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina mediānu un aritmētisko vidējo
16. Mediāna sakārtotiem nepāra skaita datiem datiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka mediānu nepāra skaita sakārtotiem datiem.
17. Mediāna nesakārtotiem nepāra skaita datiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka mediānu nesakārtotā datu rindā (nepāra skaits).
18. Mediāna pāra skaita datiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina mediānu pāra skaita datiem.
19. Aritmētiskais vidējais. Vidējais ātrums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Azrēķina iztrūkstošo lielumu grupētiem datiem, lai iegūtu norādīto aritmētisko vidējo.
20. Mediāna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina mediānu
21. Statistikas vidējie mēri 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Nosaka amplitūdu, mediānu, modu un aritmētisko vidējo
22. Mediāna, aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka mediānu un aritmētisko vidējo nepāra skaita datiem.
23. Klases vidējais vērtējums ieskaitē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka aritmētisko vidējo grupētiem datiem.
24. Amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina amplitūdu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu sakārtošana un vidējie punkti (2009) Citi vidēja 2p. Sakārto punktus augošā secībā, aprēķini vidējo vērtību (2009.)
2. Moda (2013) Citi zema 1p. Nosaka datu modu (2013.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Absolūtais, relatīvais biežums Citi vidēja 2p. Nesakārtotiem datiem nosaka absolūto un relatīvo biežumu, veicot rezultāta noapaļošanu.
2. Absolūtais un relatīvais biežums Citi vidēja 2p. Nosaka relatīvo un absolūto biežumu
3. Aritmētiskais vidējais (atzīme) Citi vidēja 1p. Aprēķina skolēna vidējo atzīmi
4. Mediāna un aritmētiskais vidējais Citi vidēja 2p. Aprēķina datu mediānu un aritmētisko vidējo
5. Amplitūda, mediāna un moda Citi vidēja 3p. Nosaka amplitūdu, mediānu un modu (pāra skaits)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu sakārtošana un statistiskie rādītāji 00:40:00 vidēja 13p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par datu sakārtošanu un statistiskajiem rādītājiem
2. Dažādi statistikas lielumi 00:50:00 vidēja 14p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par dažādiem statistikas lielumiem

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Statistiskie rādītāji 00:55:00 vidēja 25p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par statistiskajiem rādītājiem
2. Statistiskie lielumi 00:45:00 vidēja 11p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par statistikas lielumiem