Teorija

Uzdevumi

1. Intervāli un biežums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Biežuma tabulas aizpildīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Absolūtais un relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Amplitūdas noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Moda

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Amplitūdas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Amplitūda (atbildes izvēle)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Moda un aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Skaitļu aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vidējais punktu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Aritmētiskais vidējais grupētiem datiem

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Aritmētiskais vidējais statistikas datiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Mediāna un aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Mediāna sakārtotiem nepāra skaita datiem datiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Mediāna nesakārtotiem nepāra skaita datiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Mediāna pāra skaita datiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Aritmētiskais vidējais. Vidējais ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Statistikas vidējie mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

5
22. Mediāna, aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Klases vidējais vērtējums ieskaitē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Amplitūda

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Datu sakārtošana un vidējie punkti (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Moda (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Datu sakārtošana un statistiskie rādītāji

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Dažādi statistikas lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem