Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Dati un to ieguve 2p.
2. Datu apkopošana grupējot 2p.
3. Datu apkopošana 4p.
4. Datu sakārtošana 3p.
5. Datu nolasīšana no sektora diagrammas 2p.