Matemātikas nozari, kas pēta datu savākšanas, sakārtošanas, apstrādes, analizēšanas un interpretēšanas metodes, sauc par statistiku.
Statistiskie dati ir dažādu parādību skaitlisks raksturojums, kas iegūti statistiskās novērošanas, datu apstrādes vai atbilstošu aprēķinu rezultātā.
Statistiskos datus var iegūt:
  • veicot aptaujas, anketēšanu;
  • apkopojot aptaujas, anketas, atskaites, pārskatus;
  • no publikācijām plašsaziņas līdzekļos, zinātniska rakstura darbiem u.c.;
  • fiksējot novērošanas rezultātus;
  • izmantojot dažādu informācijas sistēmu datus;
  • veicot monitoringu u.tml.
Monitorings ir apkārtējās vides stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas informatīva sistēma. 
Lai veiktu pētījumu, izzinātu kādu situāciju, kā arī rakstot skolēnu pētniecisko darbu, ir nepieciešams veikt aptaujas, anketēšanu, analizēt dažādus pieejamos datus. Jebkurā pētījumā var izdalīt vairākus vispārīgus soļus:
  • pētāmās problēmas formulēšana;
  • mērķa un uzdevumu noteikšana;
  • informācijas savākšana, apkopošana un apstrāde;
  • apstrādāto rezultātu attēlošana un analīze.
Lai to visu paveiktu, ir nepieciešams apgūt dažādas metodes, kas var atvieglot darbu.

Aplūkosim piemēru par kāda skolēna saņemtajām atzīmēm.
Atzīmes ir 3, 5, 6, 2, 8, 7, 4, 2, 6, 8, 7, 3, 8, 2, 5, 9, 5, 4, 7, 7, 9, 8.

Sakārtosim tās tabulā pēc to atkārtošanās biežuma:
Atzīme
Cik reižu atzīme datos sastopama
Atzīmes biežums
\( 2 \)
| | |
\( 3 \)
\( 3 \)
| |
\( 2 \)
\( 4 \)
| |
\( 2 \)
\( 5 \)
| | |
\( 3 \)
\( 6 \)
| |
\( 2 \)
\( 7 \)
| | | |
\( 4 \)
\( 8 \)
| | | |
\( 4 \)
\( 9 \)
| |
\( 2 \)
 
 
Datus var apkopot arī grupās, grupējot tos intervālos:

Tabula.png
 
Ievēro, katru atzīmi atzīmē ar svītriņu, piecas svītriņas var apzīmēt pārsvītrojot, lai ir vieglāk saskaitīt.
Datus var uzskatāmi attēlot sektoru diagrammā:
 
Diagramma.png

Datus var uzskatāmi attēlot arī stabiņu diagrammā vai joslu diagrammā:

1.svg
 
 Joslu_diagramma.svg
 
Datus var attēlot arī piktogrammā:
 
piktogramma.svg
 
Atsauce:
Ilze France, Guna Lāce, Evija Slokenberga. Matemātika 8.klasei, Rīga: Lielvārds, 2017.-272.lpp.