Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana Kvadrātfunkcijas y=ax^2 grafika konstrukcija, ja a>0.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas y=x²+c grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda funkcijas grafikam atbilstošo formulu.
2. Funkcijas formula un grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda dotajai formulai atbilstošo grafiku.
3. Parabolas zaru vērsums I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par parabolas zaru vērsumu ir patiess.
4. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana un pētīšana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Konstruē kvadrātfunkcijas grafiku un raksturo funkciju.
5. Kvadrātfunkcijas grafiks un formula 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka funkcijas formulai atbilstošo grafiku.
6. Kvadrātfunkcijas grafiks un formula I 2. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda funkcijas grafikam atbilstošo formulu.
7. Kvadrātfunkcijas nulles pēc grafika 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka kvadrātfunkcijas nulles pēc grafika.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parabolas zaru vērsums II (2019) Citi zema 1 p. Zina zaru vērsuma atkarību no a vērtības. 1.daļas 1. uzd.
2. Parabolas zaru vērsums III (2019) Citi zema 1 p. Zina zaru vērsuma atkarību no a vērtības.
3. Parabolas zaru vērsums IV (2016) Citi zema 1 p. Izvēlas kvadrātfunkciju, kuras zari ir vērsti uz augšu/ leju.
4. Parabolas zaru vērsums II (2016) Citi zema 1 p. Izvēlas kvadrātfunkciju, kuras zari ir vērsti uz augšu/ leju.
5. Kvadrātfunkcijas grafiks, īpašības (2014) Citi vidēja 4 p. Konstruē kvadrātfunkcijas grafiku, raksturo funkciju (2014).
6. Funkcijas grafiks (2008) Citi zema 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par funkcijas grafiku ir patiess.
7. Funkcijas grafika skice un formula (2015) Citi vidēja 1 p. Funkcijas grafika skicei atrod atbilstošo formulu (2015).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parabolas zaru vērsums I Citi zema 1 p. Nosaka parabolas zaru vērsumu.
2. Kvadrātfunkcijas grafiks un formula II Citi vidēja 1 p. Norāda dotajai formulai atbilstošo grafiku.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas grafiks un īpašības 00:25:00 vidēja 5 p. Atpazīst kvadrātfunkciju, nosaka grafika veidu un raksturo to.
2. Kvadrātfunkcijas grafiks 00:20:00 vidēja 9 p. Konstruē kvadrātfunkcijas grafiku, spriež par īpašībām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas grafika pārveidojumi 00:20:00 vidēja 5 p. Raksturo kvadrātfunkcijas grafika pārveidojumus.