Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana Kvadrātfunkcijas y=ax^2 grafika konstrukcija, ja a>0.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas y=x²+c grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda funkcijas grafikam atbilstošo formulu.
2. Funkcijas formula un grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda dotajai formulai atbilstošo grafiku.
3. Parabolas zaru vērsums I 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, vai apgalvojums par parabolas zaru vērsumu ir patiess.
4. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana un pētīšana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Konstruē kvadrātfunkcijas grafiku un raksturo funkciju.
5. Kvadrātfunkcijas grafiks un formula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka funkcijas formulai atbilstošo grafiku.
6. Kvadrātfunkcijas grafiks un formula I 2. izziņas līmenis zema 1p. Norāda funkcijas grafikam atbilstošo formulu.
7. Kvadrātfunkcijas nulles pēc grafika 2. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka kvadrātfunkcijas nulles pēc grafika.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parabolas zaru vērsums II (2019) Citi zema 1p. Zina zaru vērsuma atkarību no a vērtības. 1.daļas 1. uzd.
2. Parabolas zaru vērsums III (2019) Citi zema 1p. Zina zaru vērsuma atkarību no a vērtības.
3. Parabolas zaru vērsums IV (2016) Citi zema 1p. Izvēlas kvadrātfunkciju, kuras zari ir vērsti uz augšu/ leju.
4. Parabolas zaru vērsums II (2016) Citi zema 1p. Izvēlas kvadrātfunkciju, kuras zari ir vērsti uz augšu/ leju.
5. Kvadrātfunkcijas grafiks, īpašības (2014) Citi vidēja 4p. Konstruē kvadrātfunkcijas grafiku, raksturo funkciju (2014).
6. Funkcijas grafiks (2008) Citi zema 1p. Nosaka, vai apgalvojums par funkcijas grafiku ir patiess.
7. Funkcijas grafika skice un formula (2015) Citi vidēja 1p. Funkcijas grafika skicei atrod atbilstošo formulu (2015).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parabolas zaru vērsums I Citi zema 1p. Nosaka parabolas zaru vērsumu.
2. Kvadrātfunkcijas grafiks un formula II Citi vidēja 1p. Norāda dotajai formulai atbilstošo grafiku.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas grafiks un īpašības 00:25:00 vidēja 5p. Atpazīst kvadrātfunkciju, nosaka grafika veidu un raksturo to.
2. Kvadrātfunkcijas grafiks 00:20:00 vidēja 9p. Konstruē kvadrātfunkcijas grafiku, spriež par īpašībām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas grafika pārveidojumi 00:20:00 vidēja 5p. Raksturo kvadrātfunkcijas grafika pārveidojumus.