Lineāri vienādojumi teksta uzdevumos
 
Daudzi teksta uzdevumi, kurus grūti atrisināt, piemēram, ar jautājumiem, viegli risinās, ja atbilstoši uzdevuma aprakstam sastāda vienādojumu.
 
Lai, risinot teksta uzdevumu sastādītu vienādojumu:
Lasi!
Ar burtu, piemēram, \(x\) apzīmē prasīto nezināmo lielumu (vai citu nezināmo lielumu, no kura pēc tam var viegli aprēķināt prasīto.
Saproti!
Izsaki citus uzdevumā dotos lielumus ar dotajiem skaitļiem un mainīgo, piemēram, \(x\).
Plāno!
Izmantojot uzdevuma nosacījumus, sastādi vienādojumu.
Risini!
Atrisini vienādojumu.
Pārbaudi!
Atrasto nezināmā vērtību novērtē atbilstoši uzdevuma nosacījumiem.
Piemērs:
Lasi!
Koncertzāles pirmajā kasē tika pārdots par 122 biļetēm vairāk nekā otrajā kasē.
Abās kasēs kopā pārdeva 1456 biļetes. Cik biļešu pārdeva pirmajā kasē?
 
Saproti!
Pirmajā kasē pārdoto biļešu skaits \(= 122 +\) otrajā kasē pārdoto biļešu skaits
  
Plāno!
\(x\)...tik biļešu pārdeva otrajā kasē
\(x + 122\)... tik biļešu pārdeva pirmajā kasē
 
biļešu skaits pirmajā klasē + biļešu skaits otrajā klasē = biļešu skaits abās kasēs kopā
 
Risini!
x+122+x=14562x=14561222x=1334x=1334:2
x=667(otrajā kasē pārdoto biļešu skaits)
x+122=789 (pirmajā kasē pārdoto biļešu skaits)
 
Pārbaudi!
Vai kopā pārdeva 1456 biļetes?
789+667=14561456=1456
 
Atbilde.
Pirmajā kasē pārdeva 789 biļetes, bet otrajā — 667 biļetes.