Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lineāri vienādojumi teksta uzdevumos Lineāri vienādojumi teksta uzdevumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Situāciju uzdevums - reižu vairāk, par vairāk 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Aprēķina 3 skaitļus, dota trīs skaitļu summa.
2. Nogriežņu garumi. Reizes vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina nogriežņu garumu, sastādot vienādojumu.
3. Blakusleņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina blakusleņķus, sastādot vienādojumu (tik reižu lielāks).
4. Perimetrs. Reižu vairāk. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Četrstūra perimetrs. Vienkārša vienādojuma sastādīšana.
5. Situāciju uzdevums ar vienādojuma sastādīšanu. Reižu vairāk. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina situāciju uzdevumu ar vienādojuma sastādīšanu.
6. Situāciju uzdevums ar vienādojuma sastādīšanu. Par vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina situāciju uzdevumu ar vienādojuma sastādīšanu.
7. Situāciju uzdevums. Reižu vairāk, par vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atrisina situāciju uzdevumu. Dota triju lielumu summa.
8. Situāciju uzdevums. Reižu vairāk, par vairāk 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Atrisina situāciju uzdevumu ar mainīgo izteiksmju vienādību.
9. Situāciju uzdevums. Metienu skaits 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Atrisina situāciju uzdevumu par iemesto un neiemesto metienu skaits, ja par katru metienu dod noteiktus punktus.
10. Situāciju uzdevums. Kustība pa upi 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Atrisina situāciju uzdevumu, sastādot vienādojumu. Kustība pa un pret straumi.
11. Situāciju uzdevums. Par vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisina situāciju uzdevumu ar lineāra vienādojuma sastādīšanu.
12. Uzdevums par pirkumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sastāda vienādojumu un atrisina uzdevumu par pirkumiem.
13. Situāciju uzdevums ar lineāru vienādojumu. Salātu sastāvs. 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Atrisina uzdevumu, sastādot lineāru vienādojumu.
14. Vienādojuma sastādīšana situāciju uzdevumam. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina uzdevumu, sastādot lineāru vienādojumu.
15. Uzdevums par kustību (ar vienādojuma sastādīšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sastāda lineāru vienādojumu ar iekavām un atrisina to.
16. Kustība pa upi pretim viens otram 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Sastāda lineāru vienādojumu un atrisina uzdevumu.
17. Teksta uzdevums. Pozitīvo atbilžu skaits 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Pozitīvo atbilžu skaita aprēķināšana, ja atbildes vērtē ar punktiem.
18. Uzdevums par ceļu un laiku 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Laiku vienādība. Mašīnas brauc vienā virzienā un sastopas. Lineārs vienādojums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Blakusleņķi. Leņķu starpība Citi vidēja 4 p. Aprēķina blakusleņķus, sastādot vienādojumu (dota leņķu starpība).
2. Situāciju uzdevums. Par vairāk Citi vidēja 1 p. Atrisina situāciju uzdevumu, sastādot vienādojumu.
3. Situāciju uzdevums. Reižu vairāk Citi vidēja 2 p. Atrisina situāciju uzdevumu ar lineāra vienādojuma sastādīšanu.
4. Situāciju uzdevums ar lineāru vienādojumu. Salātu sastāvs. Citi augsta 3 p. Atrisina uzdevumu, sastādot lineāru vienādojumu.
5. Situāciju uzdevums. Pozitīvo atbilžu skaits Citi augsta 1 p. Nosaka pozitīvo atbilžu skaitu, ja atbildes vērtē ar punktiem.
6. Uzdevums par iepirkšanos Citi vidēja 1 p. Sastāda vienādojumu un atrisina uzdevumu par pirkumiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra vienādojuma sastādīšana situāciju uzdevumos 00:25:00 vidēja 17 p. Situāciju uzdevumu atrisināšanai sastāda lineāru vienādojumu un atrisina to.
2. Situāciju uzdevumi par kustību 00:25:00 vidēja 16 p. Atrisina situāciju uzdevumus par kustību.
3. Situāciju uzdevumi par pirkumiem un gatavošanu 00:30:00 vidēja 8 p. Atrisina situāciju uzdevumus par iepirkšanos un gatavošanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Situāciju uzdevumi. Reižu vairāk. Par vairāk. 00:30:00 vidēja 17 p. Atrisina situāciju uzdevumus. Reižu vairāk. Par vairāk.
2. Ģeometriska satura uzdevumu risināšana ar vienādojuma sastādīšanu 00:30:00 vidēja 14 p. Ģeometriska satura uzdevumus atrisina ar vienādojuma sastādīšanu.