Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leņķi, kas veidojas, taisnēm krustojoties Leņķi, kas veidojas, divām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi).
2. Leņķi, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni Leņķi, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķi, kas veidojas taisnēm krustojoties 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīst iekšējos vienpusleņķus, šķērsleņķus.
2. Leņķi, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo (pāra piemeklēšana) 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka atbilstošo leņķu pāri.
3. Blakusleņķi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka blakusleņķu pārus.
4. Blakusleņķa aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķi.
5. Blakusleņķu un krustleņķu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēc zīmējuma aprēķina krustleņķus un blakusleņķus.
6. Leņķi, kas veidojas 2 taisnēm krustojoties 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt leņķus, kas veidojas 2 taisnēm krustojoties.
7. Blakusleņķu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina blakusleņķus, ja dota to attiecība.
8. Divas taisnes krusto trešā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina leņķus, kas veidojas, 2 taisnēm krustojoties ar trešo.
9. Leņķi, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķi, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi).
10. Leņķi, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atzīmē leņķus, kas vienādi ar doto.
11. Leņķi, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosauc leņķus, kas veidojas divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni.
12. Leņķu pāru noteikšana (šķērsleņķi, vienpusleņķi, kāpšļu leņķi) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka pāri prasītajam leņķim (šķērsleņķi, vienpusleņķi, kāpšļu leņķi).
13. Leņķi, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka lielumu leņķim, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie vienpusleņķi, šķērsleņķi, kāpšļu leņķi).
14. Leņķi, kas veidojas krustojoties trim taisnēm (dota attiecība) 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina leņķus, kas veidojas, 3 taisnēm krustojoties, un dota attiecība.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krustleņķi un blakusleņķi (2019) Citi vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķi, ja dota krustleņķu summa.
2. Leņķi pie paralēlām taisnēm (2015) Citi vidēja 2 p. Nosaka lielumu leņķiem pie paralēlām taisnēm (2015).
3. Vienādība par blakusleņķiem (2009) Citi vidēja 1 p. Pēc zīmējuma norāda pareizo vienādību par blakusleņķiem.
4. Īpašības par leņķiem (2008) Citi zema 1 p. Nosaka, vai formulētā īpašība ir patiesa vai nē (par leņķiem) (2008.eksamēns)
5. Blakusleņķi un krustleņķi (2007) Citi vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķi, krustleņķi (2007.).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķi, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo (veida noteikšana) Citi vidēja 3 p. Dotajam leņķu pārim nosaka atbilstošo nosaukumu.
2. Blakusleņķa noteikšana un aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķi.
3. Noteikt leņķa veidu un aprēķināt to (divas taisnes krusto trešā) Citi vidēja 3 p. Nosaka leņķa veidu un aprēķina to (divas taisnes krusto trešā)
4. Leņķi, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo I Citi vidēja 1 p. Zīmējumā norāda prasītos leņķus (iekšējos vienpusleņķus, iekšējos šķērsleņķus, kāpšļu leņķus).
5. Leņķi, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo II Citi vidēja 1 p. Nosauc vienādos leņķus, kas veidojas divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni.
6. Lielums leņķiem, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo Citi zema 1 p. Nosaka lielumus leņķiem, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni.
7. Leņķi, kas veidojas divām taisnēm krustojoties ar trešo Citi vidēja 1 p. Leņķi, kas veidojas, divām paralēlām taisnēm krustojoties ar trešo taisni (iekšējie šķērsleņķi).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķi pie krustiskām taisnēm, to atpazīšana 00:20:00 vidēja 10 p. Atpazīst visus leņķus, kas veidojas, 2/3 taisnēm krustojoties.
2. Blakusleņķu un krustleņķu aprēķināšana 00:25:00 vidēja 10 p. Nosaka blakusleņķu un krustleņķu lielumu.
3. Iekšējo šķērsleņķu, iekšējo vienpusleņķu un kāpšļu leņķu aprēķināšana 00:25:00 vidēja 10 p. Aprēķina iekšējos šķērsleņķus, iekšējos vienpusleņķus un kāpšļu leņķus pie paralēlām taisnēm.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par leņķiem pie krustiskām taisnēm 00:20:00 vidēja 7 p. Demonstrē izpratni par leņķiem pie krustiskām taisnēm un šo leņķu īpašībām.
2. Leņķi, kas veidojas, taisnēm krustojoties 00:20:00 vidēja 6 p. Aprēķina leņķus, kas veidojas, 2 un 3 taisnēm krustojoties.