Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals Definīcijas un vērtību apgabals
2. Funkcijas grafika pētīšana Funkcijas grafika pētīšana, augoša, dilstoša, konstanta funkcija
3. Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc grafika nosaka definīcijasun vērtību apgabalu
2. Funkcijas vērtības nolasīšana no grafika 1. izziņas līmenis vidēja 1p. No grafika nolasa funkcijas vērtību
3. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst
4. Lielākā un mazākā vērtība no grafika 1. izziņas līmenis vidēja 2p. No grafika nolasa mazāko vai lielāko funkcijas vērtību
5. Funkcijas lielākā un mazākā vērtība 1. izziņas līmenis zema 2p. No grafika nosaka funkcijas lielāko un mazāko vērtību
6. Funkcijas monotonitātes intervāli 1. izziņas līmenis vidēja 2p. No grafika nolasa funkcijas monotonitātes intervālus
7. Pozitīva funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka intervālus, kuros funkcija ir pozitīva
8. Vienādzīmju intervāli 1. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka vienādzīmju intervālus funkcijai
9. Funkcijas īpašības (augoša, dilstoša, pozitīva, negatīva) 2. izziņas līmenis augsta 4p. Grafikā ar iekrāsotiem elementiem nosaka vai iekrāsota augoša, dilstoša, pozitīva vai negatīva funkcija
10. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analītiski nosaka punkta piederību grafikam
11. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka pēc formulas, kur funkcija krusto y asi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas krustpunkti ar asīm (2007) Citi vidēja 1p. Nosaka taisnes krustpunktu ar asi
2. Lineāras funkcijas krustpunkts ar asīm (2005) Citi vidēja 1p. Nosaka funkcijas grafika krustpunktus ar asīm

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika Citi vidēja 2p. Uzraksta intervālus - definīcijas un vērtību apgabalus
2. Augoša funkcija Citi vidēja 3p. Izvēlas attēlu un nosaka intervālus, kuros funkcija ir augoša
3. Negatīva funkcija Citi vidēja 3p. Nosaka intervālus, kuros funkcija ir negatīva
4. Paralēlas lineāras funkcijas Citi vidēja 2p. Nosaka, kurām funkcijām grafiki ir paralēlas taisnes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas definīcjas, vērtību apgabals un lielākā, mazākā vertība 00:30:00 vidēja 9p. Nosaka funkcijas definīcjas, vērtību apgabalu un lielāko, mazāko vertību
2. Pozitīva, negatīva funkcija 00:20:00 vidēja 10p. Nosaka intervālus, kuros funkcija ir pozitīva, negatīva

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augoša, dilstoša funkcija 00:20:00 vidēja 12p. Nosaka funkcijas augšanas, dilšanas intervālus
2. Punkta piederība grafikam, krustpunkti ar asīm 00:20:00 vidēja 6p. Spriež par punkta piederību grafikam, nosaka grafika krustpunktus ar asīm