Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals Definīcijas un vērtību apgabals
2. Funkcijas grafika pētīšana Funkcijas grafika pētīšana, augoša, dilstoša, konstanta funkcija
3. Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc grafika nosaka definīcijasun vērtību apgabalu
2. Funkcijas vērtības nolasīšana no grafika 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. No grafika nolasa funkcijas vērtību
3. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst
4. Lielākā un mazākā vērtība no grafika 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. No grafika nolasa mazāko vai lielāko funkcijas vērtību
5. Funkcijas lielākā un mazākā vērtība 1. izziņas līmenis zema 2 p. No grafika nosaka funkcijas lielāko un mazāko vērtību
6. Funkcijas monotonitātes intervāli 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. No grafika nolasa funkcijas monotonitātes intervālus
7. Pozitīva funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka intervālus, kuros funkcija ir pozitīva
8. Vienādzīmju intervāli 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka vienādzīmju intervālus funkcijai
9. Funkcijas īpašības (augoša, dilstoša, pozitīva, negatīva) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Grafikā ar iekrāsotiem elementiem nosaka vai iekrāsota augoša, dilstoša, pozitīva vai negatīva funkcija
10. Punkta piederība grafikam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analītiski nosaka punkta piederību grafikam
11. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka pēc formulas, kur funkcija krusto y asi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas krustpunkti ar asīm (2007) Citi vidēja 1 p. Nosaka taisnes krustpunktu ar asi
2. Lineāras funkcijas krustpunkts ar asīm (2005) Citi vidēja 1 p. Nosaka funkcijas grafika krustpunktus ar asīm

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika Citi vidēja 2 p. Uzraksta intervālus - definīcijas un vērtību apgabalus
2. Augoša funkcija Citi vidēja 3 p. Izvēlas attēlu un nosaka intervālus, kuros funkcija ir augoša
3. Negatīva funkcija Citi vidēja 3 p. Nosaka intervālus, kuros funkcija ir negatīva
4. Paralēlas lineāras funkcijas Citi vidēja 2 p. Nosaka, kurām funkcijām grafiki ir paralēlas taisnes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas definīcjas, vērtību apgabals un lielākā, mazākā vertība 00:30:00 vidēja 9 p. Nosaka funkcijas definīcjas, vērtību apgabalu un lielāko, mazāko vertību
2. Pozitīva, negatīva funkcija 00:20:00 vidēja 10 p. Nosaka intervālus, kuros funkcija ir pozitīva, negatīva

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augoša, dilstoša funkcija 00:20:00 vidēja 12 p. Nosaka funkcijas augšanas, dilšanas intervālus
2. Punkta piederība grafikam, krustpunkti ar asīm 00:20:00 vidēja 6 p. Spriež par punkta piederību grafikam, nosaka grafika krustpunktus ar asīm