10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Veselu skaitļu saskaitīšana uz skaitļu ass Veselu skaitļu saskaitīšana uz skaitļu ass.
2. Veselu skaitļu saskaitīšana (aprēķini) Veselu skaitļu saskaitīšanas likumi.
3. Veselu skaitļu atņemšana Veselu skaitļu atņemšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Matemātisko izteiksmju pieraksts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pieraksta ar skaitļiem un zīmēm doto izteiksmi.
2. Kustības virziena noteikšana uz skaitļu ass 2. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka, uz kuru pusi pa skaitļu asi ir jāpārvietojas.
3. Skaitļa atrašanās vieta uz skaitļu ass 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka rezultāta atrašanās vietu uz skaitļu ass.
4. Vienādzīmju skaitļu summa (veseli skaitļi līdz 10) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina summu maziem vienādzīmju skaitļiem. Divas situācijas.
5. Vienādzīmju skaitļu summa (veseli skaitļi līdz 100) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina summu lieliem vienādzīmju skaitļiem. Divas situācijas.
6. Dažādzīmju skaitļu summa (veseli skaitļi līdz 20) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina summu maziem dažādzīmju skaitļiem.
7. Dažādzīmju skaitļu summa (veseli skaitļi līdz 100) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina summu lieliem dažādzīmju skaitļiem.
8. Skaitļu salīdzināšana un darbība ar skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka, kurš no skaitļiem ir lielāks. Izpilda darbību ar skaitļiem.
9. Pretēju skaitļu summa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka skaitļu summu, izmantojot zināšanas par pretējiem skaitļiem.
10. Nezināmā saskaitāmā uzminēšana vai aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Uzmin vai aprēķina nezināmo saskaitāmo (skaitļu ass izmantošana risinājumam).
11. Starpības pārveidošana par summu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pieraksta atņemšanu kā pretēja skaitļa pieskaitīšanu.
12. Negatīva skaitļa atņemšana (veseli skaitļi līdz 10) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atņem mazu negatīvu skaitli.
13. Negatīva skaitļa atņemšana (veseli skaitļi līdz 100) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atņem lielu negatīvu skaitli.
14. Veselo skaitļu daudzums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka veselo skaitļu daudzumu uz skaitļu ass (no/līdz).
15. Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana (ar iekavām) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izpilda saskaitīšanu un atņemšanu ar veseliem skaitļiem (4 situācijās). Ar iekavām.
16. Starpības noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka, par cik viens negatīvs skaitlis ir mazāks nekā otrs pozitīvs skaitlis.
17. Lielāka skaitļa noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka skaitli, kas lielāks par otru - negatīvu - skaitli.
18. Nezināmā saskaitāmā aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Risina vienādojumu (aprēķina saskaitāmo).
19. Nezināmā mazinātāja vai nezināmā mazināma aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Risina vienādojumu (aprēķina mazinātāju vai mazināmo).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dažādzīmju un vienādzīmju skaitļu summa tabulā Citi vidēja 3 p. Aprēķina vairākas summas (pretēji skaitļi, nulle).
2. Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana (bez iekavām) Citi vidēja 4 p. Izpilda saskaitīšanu un atņemšanu ar veseliem skaitļiem (4 situācijās). Bez iekavām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselu skaitļu saskaitīšana 00:18:00 vidēja 7 p. Skaitlim pieskaita veselus pozitīvus un veselus negatīvus skaitļus.
2. Veselu skaitļu saskaitīšana un atņemšana 00:21:00 vidēja 12 p. Darbojas ar veseliem skaitļiem - saskaita un atņem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar veseliem skaitļiem (vienādojumi) 00:12:00 augsta 8 p. Pilda darbības ar veseliem skaitļiem un meklē nezināmo vienādojumā.