10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Divus skaitļus, kuri viens no otra atšķiras tikai ar zīmi, sauc par savstarpēji pretējiem skaitļiem.
Uz koordinātu ass savstarpēji pretējiem skaitļiem atbilst punkti, kuri atrodas vienādā attālumā, bet pretējās pusēs no koordinātu ass sākumpunkta \(0\).
 
YCUZD_230501_5204_3.svg
 
Katram skaitlim var piemeklēt pretējo skaitli.
Pierakstā skaitļa pretējo skaitli raksta, pieliekot skaitlim priekšā \(-\) zīmi.
Piemērs:
Pretējais skaitlis skaitlim \(2\) ir \(-2\).
Pretējais skaitlis skaitlim 14 ir 14.
Svarīgi!
Iegaumē, ka negatīvajam skaitlim pretējo skaitli var pierakstīt divējādi, t.i., skaitļa \((-1)\) pretējais skaitlis ir \(- (-1)\) vai \(1\).
Skaitlim atbilstošā punkta attālumu no koordinātu ass sākumpunkta sauc par šī skaitļa moduli.
Skaitļa moduli pieraksta starp vertikālām svītrām.
\( |-3| = 3 (lasa: skaitļa\ -3\ modulis\ ir\ 3). |+14| = 14 (lasa: skaitļa\ +14\ modulis\ ir\ 14). \)
Skaitļa modulis norāda, cik tālu no koordinātu ass sākumpunkta atrodas dotais skaitlis. Tādēļ jebkura skaitļa modulis ir pozitīvs skaitlis, izņemot nulli, kuras modulis ir \(0\).