Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana Skaidrojums par jauktu skaitļu saskaitīšanu un atņemšanu, ja saucēji ir vienādi, ir ilustrēts ar skaitliskiem piemēriem. Daži skaitliskie piemēri ir animēti. Teorijas izklāsts papildināts ar mācību video no Tavaklase.lv.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īstu daļu saskaitīšana (bez saīsināšanas) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem, izsaka veselo, nesaīsinot rezultātu.
2. Īstu daļu saskaitīšana saīsinot 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem, izsaka veselo, saīsinot rezultātu.
3. Viens vesela un daļas starpība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atņem daļu no viena vesela.
4. Veselā un daļas starpība 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Atņem daļu no viena vesela.
5. Starpība no daļas ar vērtību ir 1 3. izziņas līmenis zema 1 p. Atņem īstu daļu no daļas formā izteikta viena veselā, ja saucēji nesakrīt.
6. Starpība no daļas ar veselu vērtību 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atņem īstu daļu no daļas formā izteikta vesela skaitļa, ja saucēji nesakrīt.
7. Jauktu skaitļu summa uz skaitļu taisnes 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Atpazīst uz skaitļu taisnes modelētu summu, nolasot saskaitāmos un summu.
8. Jauktu skaitļu summa, nepārsniedzot veselo 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaita divus jauktus skaitļus, ja daļskaitļu summa nepārsniedz veselo, rezultātu nesaīsinot.
9. Jauktu skaitļu starpība bez aizņemšanās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina jauktu skaitļu starpību, neaizņemoties no veselā un rezultātu nesaīsinot.
10. Jauktu skaitļu summa, pārsniedzot veselo 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skaita divus jauktus skaitļus, ja daļskaitļu summa nepārsniedz veselo, rezultātu nesaīsinot.
11. Jauktu skaitļu starpība, aizņemoties no veselā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atņem jauktus skaitļus, aizņemoties no veselā, rezultātu nesaīsinot.
12. Jauktu skaitļu atņemšanas un saskaitīšanas stratēģija 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Izvēlas saskaitīšanas vai atņemšanas veiktajiem soļiem atbilstošu skaidrojumu.
13. Jauktu skaitļu summa ar nezināmo 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina nezināmo skaitītāju, veicot jauktu skaitļu atņemšanu ar aizņemšanos no veselā.
14. Jauktu skaitļu starpība ar nezināmo mazinātājā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina, mazinātāja vērtību, ja dota divu jauktu skaitļu starpība, veicot jauktu skaitļu atņemšanu, neaizņemoties no veseliem, atņemot daļas.
15. Nezināms mazināmā vai mazinātāja skaitītājs 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina, nezināmu skaitītāju jaukta skaitļa mazināmajam, ja dots mazinātājs un starpība, veicot jauktu skaitļu saskaitīšanu, kad daļu summa pārsniedz 1 veselu, vai atņemšanu, kad jāaizņemas no veselajiem.
16. Nezināmais iekavās 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo darbības locekli iekavās.
17. Tvertnes piepildīšana 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina, cik tvertnēs būs iepildīta viela, kad 3 krāni darbojas reizē, interpretē rezultātu.
18. Jauktu skaitļu izteiksmes 3. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina jauktu skaitļu izteiksmes vērtības.
19. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu.
20. Jauktu skaitļu summa, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
21. Jauktu skaitļu atņemšana ar dažādiem saucējiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Katrs saucējs satur vienu un to pašu reizinātāju - lielu skaitli. Veselos viegli atņemt. Ja racionāli risina, iegūst nesaīsināmu daļu.
22. No jaukta skaitļa atņem daļu. Veselā pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju. Dažādi saucēji, viens veselais.
23. Jaukta skaitļa un daļas starpība, ja dažādi saucēji un veselais jāpārveido 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veselais jāpārveido neīstā daļā. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
24. Jauktu skaitļu starpība. Sarežģīti aprēķini 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Strukturēts uzdevums. Viens veselais jāpārveido neīstā daļā. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu.
25. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji un veselais jāpārveido 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Viens veselais jāpārveido neīstā daļā. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mazinātāja noteikšana Citi zema 1 p. Nosaka no dotajiem daļskaitļiem mazinātāju, ar kuru starpība ar 1 ir patiesa.
2. Vesela un jaukta skaitļa starpība uz skaitļu taisnes Citi vidēja 4 p. Atpazīst uz skaitļu taisnes modelētu starpību, nolasot mazināmo, mazinātāju un starpību, ja uz skaitļu taisnes doti veseli skaitļi otrā desmitā.
3. Jauktu skaitļu summa ar nezināmo skaitītājā Citi vidēja 1 p. Aprēķina, nezināmu skaitītāju jaukta skaitļa saskaitāmajam, ja dota summas vērtība.
4. Trīs saskaitāmie jaukti skaitļi Citi vidēja 3 p. Saskaita trīs jauktus skaitļus, daļu summā pārsniedzot veselos, lietojot dalāmības pazīmes, saīsina rezultātu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukti skaitļi ar vienādiem saucējiem 00:30:00 vidēja 10 p. Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem, izsaka veselo, saīsinot rezultātu. Atņem daļu no jebkura vesela skaitļa pirmajā simtā. Atpazīst uz skaitļu taisnes modelētu summu, nolasot saskaitāmos un summu. Atņem jauktus skaitļus, aizņemoties no veselā, rezultātu nesaīsinot. Aprēķina, mazinātāja vērtību, ja dota divu jauktu skaitļu starpība, veicot jauktu skaitļu atņemšanu, neaizņemoties no veseliem, atņemot daļas. Aprēķina, nezināmu skaitītāju jaukta skaitļa mazināmajam, ja dots mazinātājs un starpība, veicot jauktu skaitļu saskaitīšanu, kad daļu summa pārsniedz 1 veselu, vai atņemšanu, kad jāaizņemas no veselajiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana ar jauktiem skaitļiem, kuriem ir vienādi saucēji 00:30:00 vidēja 11 p. Skaita divus jauktus skaitļus, jadaļskaitļu summa nēparsniedz veselo, rezultātu nesaīsinot. Aprēķina nezināmo skaitītāju, veicot jauktu skaitļu atņemšanu ar aizņemšanos no veselā. Nosaka no dotajiem daļskaitļiem mazinātāju, ar kuru starpība ar 1 ir patiesa. Atpazīst uz skaitļu taisnes modelētu starpību, nolasot mazināmo, mazinātāju un starpību, ja uz skaitļu taisnes doti veseli skaitļi otrā desmitā. Aprēķina, nezināmu skaitītāju jaukta skaitļa saskaitāmajam, ja dota summas vērtība. Saskaita trīs jauktus skaitļus, daļu summā pārsniedzot veselos, lietojot dalāmības pazīmes, saīsina rezultātu.