Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana Skaidrojums par jauktu skaitļu saskaitīšanu un atņemšanu, ja saucēji ir vienādi, ir ilustrēts ar skaitliskiem piemēriem. Daži skaitliskie piemēri ir animēti. Teorijas izklāsts papildināts ar mācību video no Tavaklase.lv.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īstu daļu saskaitīšana (bez saīsināšanas) 1. izziņas līmenis zema 2p. Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem, izsaka veselo, nesaīsinot rezultātu.
2. Īstu daļu saskaitīšana saīsinot 1. izziņas līmenis augsta 2p. Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem, izsaka veselo, saīsinot rezultātu.
3. Viens vesela un daļas starpība 1. izziņas līmenis zema 1p. Atņem daļu no viena vesela.
4. Veselā un daļas starpība 1. izziņas līmenis augsta 1p. Atņem daļu no viena vesela.
5. Starpība no daļas ar vērtību ir 1 3. izziņas līmenis zema 1p. Atņem īstu daļu no daļas formā izteikta viena veselā, ja saucēji nesakrīt.
6. Starpība no daļas ar veselu vērtību 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Atņem īstu daļu no daļas formā izteikta vesela skaitļa, ja saucēji nesakrīt.
7. Jauktu skaitļu summa uz skaitļu taisnes 2. izziņas līmenis augsta 4p. Atpazīst uz skaitļu taisnes modelētu summu, nolasot saskaitāmos un summu.
8. Jauktu skaitļu summa, nepārsniedzot veselo 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaita divus jauktus skaitļus, ja daļskaitļu summa nepārsniedz veselo, rezultātu nesaīsinot.
9. Jauktu skaitļu starpība bez aizņemšanās 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina jauktu skaitļu starpību, neaizņemoties no veselā un rezultātu nesaīsinot.
10. Jauktu skaitļu summa, pārsniedzot veselo 2. izziņas līmenis zema 1p. Skaita divus jauktus skaitļus, ja daļskaitļu summa nepārsniedz veselo, rezultātu nesaīsinot.
11. Jauktu skaitļu starpība, aizņemoties no veselā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņem jauktus skaitļus, aizņemoties no veselā, rezultātu nesaīsinot.
12. Jauktu skaitļu atņemšanas un saskaitīšanas stratēģija 2. izziņas līmenis augsta 5p. Izvēlas saskaitīšanas vai atņemšanas veiktajiem soļiem atbilstošu skaidrojumu.
13. Jauktu skaitļu summa ar nezināmo 2. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina nezināmo skaitītāju, veicot jauktu skaitļu atņemšanu ar aizņemšanos no veselā.
14. Jauktu skaitļu starpība ar nezināmo mazinātājā 2. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina, mazinātāja vērtību, ja dota divu jauktu skaitļu starpība, veicot jauktu skaitļu atņemšanu, neaizņemoties no veseliem, atņemot daļas.
15. Nezināms mazināmā vai mazinātāja skaitītājs 2. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina, nezināmu skaitītāju jaukta skaitļa mazināmajam, ja dots mazinātājs un starpība, veicot jauktu skaitļu saskaitīšanu, kad daļu summa pārsniedz 1 veselu, vai atņemšanu, kad jāaizņemas no veselajiem.
16. Nezināmais iekavās 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina nezināmo darbības locekli iekavās.
17. Tvertnes piepildīšana 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina, cik tvertnēs būs iepildīta viela, kad 3 krāni darbojas reizē, interpretē rezultātu.
18. Jauktu skaitļu izteiksmes 3. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina jauktu skaitļu izteiksmes vērtības.
19. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu.
20. Jauktu skaitļu summa, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
21. Jauktu skaitļu atņemšana ar dažādiem saucējiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Katrs saucējs satur vienu un to pašu reizinātāju - lielu skaitli. Veselos viegli atņemt. Ja racionāli risina, iegūst nesaīsināmu daļu.
22. No jaukta skaitļa atņem daļu. Veselā pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju. Dažādi saucēji, viens veselais.
23. Jaukta skaitļa un daļas starpība, ja dažādi saucēji un veselais jāpārveido 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Veselais jāpārveido neīstā daļā. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
24. Jauktu skaitļu starpība. Sarežģīti aprēķini 2. izziņas līmenis augsta 5p. Strukturēts uzdevums. Viens veselais jāpārveido neīstā daļā. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu.
25. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji un veselais jāpārveido 2. izziņas līmenis augsta 4p. Viens veselais jāpārveido neīstā daļā. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mazinātāja noteikšana Citi zema 1p. Nosaka no dotajiem daļskaitļiem mazinātāju, ar kuru starpība ar 1 ir patiesa.
2. Vesela un jaukta skaitļa starpība uz skaitļu taisnes Citi vidēja 4p. Atpazīst uz skaitļu taisnes modelētu starpību, nolasot mazināmo, mazinātāju un starpību, ja uz skaitļu taisnes doti veseli skaitļi otrā desmitā.
3. Jauktu skaitļu summa ar nezināmo skaitītājā Citi vidēja 1p. Aprēķina, nezināmu skaitītāju jaukta skaitļa saskaitāmajam, ja dota summas vērtība.
4. Trīs saskaitāmie jaukti skaitļi Citi vidēja 3p. Saskaita trīs jauktus skaitļus, daļu summā pārsniedzot veselos, lietojot dalāmības pazīmes, saīsina rezultātu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukti skaitļi ar vienādiem saucējiem 00:30:00 vidēja 10p. Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem, izsaka veselo, saīsinot rezultātu. Atņem daļu no jebkura vesela skaitļa pirmajā simtā. Atpazīst uz skaitļu taisnes modelētu summu, nolasot saskaitāmos un summu. Atņem jauktus skaitļus, aizņemoties no veselā, rezultātu nesaīsinot. Aprēķina, mazinātāja vērtību, ja dota divu jauktu skaitļu starpība, veicot jauktu skaitļu atņemšanu, neaizņemoties no veseliem, atņemot daļas. Aprēķina, nezināmu skaitītāju jaukta skaitļa mazināmajam, ja dots mazinātājs un starpība, veicot jauktu skaitļu saskaitīšanu, kad daļu summa pārsniedz 1 veselu, vai atņemšanu, kad jāaizņemas no veselajiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana ar jauktiem skaitļiem, kuriem ir vienādi saucēji 00:30:00 vidēja 11p. Skaita divus jauktus skaitļus, jadaļskaitļu summa nēparsniedz veselo, rezultātu nesaīsinot. Aprēķina nezināmo skaitītāju, veicot jauktu skaitļu atņemšanu ar aizņemšanos no veselā. Nosaka no dotajiem daļskaitļiem mazinātāju, ar kuru starpība ar 1 ir patiesa. Atpazīst uz skaitļu taisnes modelētu starpību, nolasot mazināmo, mazinātāju un starpību, ja uz skaitļu taisnes doti veseli skaitļi otrā desmitā. Aprēķina, nezināmu skaitītāju jaukta skaitļa saskaitāmajam, ja dota summas vērtība. Saskaita trīs jauktus skaitļus, daļu summā pārsniedzot veselos, lietojot dalāmības pazīmes, saīsina rezultātu.