Teorija

Leņķu veidi.
Iepriekšējā mācību gadā Tu iepazinies ar leņķi, kā to pierakstīt, mērīt, zīmēt. Un zini arī trīs leņķu veidus. Atceries tos un iepazīsties ar vēl trīs leņķu veidiem!
Svarīgi!
Atkārto šeit, kas ir leņķis un kādu leņķi sauc par taisnu leņķi, šauru leņķi un platu leņķi!
Šos leņķu veidus ļoti viegli noteikt izmantojot transportieri vai uzstūri:
 
3_1.svg
Leņķi, kuram malas ir pretēji vērsti stari (tiem ir kopīgs sākumpunkts un tie atrodas uz vienas taisnes), sauc par izstieptu leņķi. Izstiepta leņķa lielums ir tieši \(180°\).
Leņķi, kurš ir kā pilns riņķis, tā malas atveras tik tālu, ka pilnībā sakrīt, sauc par pilnu leņķi. Pilns leņķis ir \(360°\) liels. Pilns leņķis sastāv no 2 izstieptiem leņķiem.
Leņķi, kurš ir lielāks par izstieptu leņķi un mazāks par pilnu leņķi, sauc par atvērtu leņķi. Atvērta leņķa lielums ir lielāks par \(180°\) un mazāks par \(360°\).
3_1_1.svg
 
Atvērtu leņķi mērot, var atdalīt izstiepto leņķi un mērīt to daļu, kas paliek pāri no izstiepta leņķa. Tad pie izstiepta leņķa lieluma pieskaita izmērītā leņķa lielumu.
 
3_1_2_1.svg
 
Tagad Tu zini visus leņķu veidus. Tie ir apkopoti tabulā:
 
3_1_3.svg