Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leņķis Teorija par leņķi, leņķu mērīšana un zīmēšana.
2. Leņķu veidi Parādīti 6 leņķu veidi.
3. Leņķis kā citu leņķu summa vai starpība Paskaidrots, kā leņķa lielumu var aprēķināt, ja tas ir citu leņķu summa vai starpība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķa virsotne un malas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Leņķa virsotne un malas, to pierakstīšana.
2. Leņķa veids pēc tā lieluma grādos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka leņķa veidu pēc skaitliskā lieluma
3. Leņķu veidi pēc zīmējuma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc zīmējuma izvēlas testveida piedāvājumā leņķa veidu (šaurs - pilns).
4. Leņķi uz paklāja 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt leņķa veidu.
5. Apgalvojums pēc leņķa lieluma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, cik grādi atbilst šauram vai platam leņķim. Izvērtē doto apgalvojumu un prot noteikt tā patiesumu. Doti 2 apgalvojumi, kuriem katram izvēlas patiess vai aplams apgalvojums.
6. Stara pagriešana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot iztēloties, kā pārvietosies stars, kad tas tiks pagriezts pa norādīto leņķi.
7. Leņķis kā citu leņķu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķi, kas sastāv no 3 leņķiem.
8. Pamatdaļa no leņķa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daļa no leņķa. Leņķu veidi pēc to lieluma.
9. Leņķa daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt daļu no taisna, izstiepta vai pilna leņķa!
10. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina otru leņķi, ja summa ir taisns leņķis
11. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir izstiepts leņķis 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Leņķa aprēķināšana, ja dots otrs leņķis un summa.
12. Divi leņķi ar kopīgu malu I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti divu leņķu lielumi, kuriem ir kopīga mala. Skolēns izprot, kā tie var novietoties
13. Divi leņķi ar kopīgu malu II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Doti divu leņķu lielumi, kuriem ir kopīga mala. Skolēns izprot, kā tie var novietoties
14. Stari no viena punkta 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zina šauru, taisnu, platu, izstieptu un atvērtu leņķu lielumus. Aprakstoši dots nosacījums. Skolēnam jāzīmē zīmējums un jāizdara secinājumi par iespējamu staru novietošanos dažādos leņķos. Skolēnam nepieciešamas loģiskās, spriešanas un secināšanas prasmes. Uzdevums ar iztēlošanos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par leņķa veidu Citi vidēja 2 p. Prot noteikt norādītā leņķa veidu.
2. Leņķa lieluma noteikšana Citi vidēja 1 p. Prot noteikt leņķa lielumu, ja leņķa malas nesakrīt ar "0"atzīmi uz transportiera.
3. Panorāmas rats Citi vidēja 3 p. Ja panorāmas rats ar stiprinājumiem sadalīts 12 daļās, tad prot noteikt, cik grādus lieli leņķi veidojas starp 2 stiprinājumiem. Plats un atvērts leņķis
4. Leņķa aprēķināšana, ja summa ir pilns leņķis Citi vidēja 1 p. Trešā leņķa aprēķināšana, ja doti divi leņķi un summa.
5. Leņķa nogriešana Citi augsta 1 p. Izpratnes uzdevums. Prot noteikt, kāds leņķis paliek, ja nogriež kāda veida leņķi no dotā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Visi leņķu veidi 00:20:00 vidēja 6 p. Prot nosaukt leņķa virsotni, leņķa malas. Orientējas visos leņķu veidos. Prot tos noteikt, ja dots leņķa lielums grādos, vai attēls.
2. Leņķa lieluma aprēķināšana 00:23:00 vidēja 6 p. Prot aprēķināt daļu no leņķa. Prot aprēķināt leņķi, kā citu leņķu summu vai starpību.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķa lieluma noteikšana 00:20:00 vidēja 7 p. Orientējas leņķu veidos. Prot aprēķināt leņķa veidu starp jebkuriem diviem stariem (pēc transportiera). Prot aprēķināt leņķi, kā citu leņķu starpību.