Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļu noapaļošana Teorijā izskaidrots, kā noapaļot naturālus skaitļus līdz noteiktai šķirai. Saņem skaidrojumu, kas ir uzvija, kas ir iztrūkums un kas ietekmē tā veidošanos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lieluma skaitliskā vērtība (precīza vai aptuvena) 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, vai sadzīves situācijā dotā lieluma skaitliskā vērtība ir precīzi nosakāma vai aptuveni novērtējama. Nosaka patiesu un aplamu apgalvojumu.
2. Skaitļu šķiru pazīšana līdz 999 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaitlī atpazīst vienus, desmitus un simtus.
3. Noapaļošanas likumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē, vai noapaļošana ir veikta ar iztrūkumu vai uzviju.
4. Šķiras cipara noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Norāda, kuras šķiras cipars jānovērtē, lai zinātu, kā dotais skaitlis būtu jānoapaļo.
5. Šķiras cipara novērtēšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Novērtē, kā dotais skaitlis būtu jānoapaļo – ar uzviju vai iztrūkumu.
6. Iztrūkuma vai uzvijas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, vai noapaļošana ir veikta ar uzviju vai ar iztrūkumu, kā arī aprēķina nopaļošanas rezultātā radušos iztrūkumu vai uzviju.
7. Divciparu skaitļa noapaļošana līdz 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Noapaļo divciparu skaitļus līdz desmitiem ar iztrūkumu vai uzviju.
8. Simtu noapaļošana līdz 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Noapaļo trīsciparu skaitļus līdz desmitiem gan ar iztrūkumu, gan ar uzviju. Precizitāte dota gan ar vārdiem, gan ar šķiru vienības skaitli.
9. Simttūkstošu noapaļošana līdz 10 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļo simttūkstošus (sešciparu skaitļus) līdz desmitiem gan ar iztrūkumu, gan ar uzviju. Precizitāte dota gan ar vārdiem, gan ar šķiru vienības skaitli.
10. Simttūkstošu noapaļošana līdz 100 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļo simttūkstošus (sešciparu skaitļus) līdz simtiem gan ar iztrūkumu, gan ar uzviju. Precizitāte dota gan ar vārdiem, gan ar šķiru vienības skaitli.
11. Simttūkstošu noapaļošana līdz 1000 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļo simttūkstošus (sešciparu skaitļus) līdz tūkstošiem gan ar iztrūkumu, gan ar uzviju. Precizitāte dota gan ar vārdiem, gan ar šķiru vienības skaitli.
12. Noapaļošana līdz 1 000 000 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļo simtmiljonus (deviņu ciparu skaitļus) līdz miljoniem gan ar iztrūkumu, gan ar uzviju. Precizitāte dota gan ar vārdiem, gan ar šķiru vienības skaitli.
13. Noapaļošana ar pāreju nākamā šķirā 2. izziņas līmenis augsta 1p. Veic noapaļošanu ar uzviju, pārejot nākamā šķirā, ar precizitāti 10, 100, 1000 un 10000.
14. Noapaļošanas pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē, vai desmittūkstoši (piecciparu skaitlis) līdz simtiem ir noapaļots parezi. Precizitāte dota gan ar vārdiem, gan ar šķiru vienības skaitli.
15. Noapaļotā skaitļa atbilstošais skaitlis 2. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka skaitļus, kurus noapaļojot ar norādīto precizitāti, var iegūt doto skaitli.
16. Precizitātes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka noapaļošanas precizitāti, ja noapaļošana dota gan ar uzviju, gan ar iztrūkumu.
17. Trūkstošā cipara noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka visus iespējamos šķiras ciparus no dotajiem, kuri nodrošina norādīto noapaļošanas rezultātu.
18. Precizitātes un skaitļa noteikšana 3. izziņas līmenis zema 4p. Nosaka, kurš no dotajiem skaitļiem un kura no dotajām precizitātēm atbilst noapaļošanas rezultātam ar uzviju, pārejot nākamā šķirā.
19. Summas novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Novērtē summu ar doto precizitāti, katru saskaitāmo noapaļojot atsevišķi. Precizitāte dota gan ar vārdiem, gan ar šķiru vienības skaitli.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aptuvena summa (2009) Citi vidēja 1p. 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei. Skolēns novērtē aptuvenu summu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu šķiras Citi zema 1p. Atpazīst skaitļu šķiras.
2. Noapaļošana līdz 1000 Citi vidēja 1p. Noapaļo simttūkstošus līdz tūkstošiem gan ar uzviju, gan ar iztrūkumu.
3. Noapaļošana līdz 1 000 000 Citi vidēja 1p. Nosaka, vai noapaļošana līdz miljoniem gan ar uzviju, gan ar iztrūkumu ir veikta pareizi.
4. Starpības novērtēšana Citi vidēja 3p. Novērtē starpību ar doto precizitāti, mazināmo un maznātāju noapaļojot atsevišķi. Precizitāte dota gan ar vārdiem, gan ar šķiru vienības skaitli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Naturālu skaitļu noapaļošana 00:20:00 vidēja 12p. Testā iekļauti uzdevumi, kur skolēns skaitlī atpazīst skaitļu sķīras, lai ievērojot norādīto precizitāti gan ar vārdiem, gan ar skaitļiem, varētu novērtēt un veikt noapaļošanu gan ar uzviju, gan ar iztrūkumu. Skolēns noapaļo trīsciparu skaitli noapaļošana līdz 10, simtmiljonus līdz 1000000. Skolēns nosaka, kurš no dotajiem skaitļiem un kura no dotajām precizitātēm atbilst noapaļošanas rezultātam ar uzviju, pārejot nākamā šķirā. Skolēns novērtē summu ar doto precizitāti, katru saskaitāmo noapaļojot atsevišķi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Naturālu skaitļu noapaļošana un noapaļošanas izvērtēšana 00:20:00 vidēja 9p. Testā iekļauti uzdevumi, kur skolēns atpazīst skaitļu šķiras; nosaka skaitļus, kurus noapaļojot ar norādīto precizitāti, var iegūt doto skaitli; noapaļo simttūkstošus līdz 1000 gan ar iztrūkumu, gan ar uzviju; veic noapaļošanu ar uzviju, pārejot nākamā šķirā, ar precizitāti 10, 100, 1000 un 10000; novērtē, vai noapaļošana līdz 1000000 gan ar uzviju, gan ar iztrūkumu ir veikta pareizi; novērtē starpību ar doto precizitāti, mazināmo un maznātāju noapaļojot atsevišķi.