Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas aprēķināšana no skaitļa Izprot, ka veselais var būt arī atsevišķu elementu kopums. Aprēķina daļas vērtību no vesela skaitļa.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļas vērtība no naudas daudzuma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina pamatdaļas vērtību no naudas daudzuma, kuru iespējams modelēt ar monētu modeļiem.
2. Pamatdaļas vērtība no lieliem skaitļiem (eiro) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka pamatdaļas vērtību no naudas daudzuma situācijā, ko nevar praktiski modelēt ar monētu modeļiem.
3. Daļas vērtība no naudas daudzuma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību no naudas daudzuma
4. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina visu naudas daudzumu, ja zināma pamatdaļas vērtība.
5. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta uzdevums par ceļa kopīgo garumu. Viena darbība.
6. Vērtības noteikšana atlikušajai daļai, ja dota pamatdaļas vērtība 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka veselo, ja zināma pamatdaļas vērtība, aprēķina atlikušās daļas vērtību.
7. Pamatdaļas vērtība, atlikušās daļas vērtība 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka pamatdaļas vērtību no elementu skaita. Nosaka vērtību atlikušajai daļai.
8. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļas vērtība 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka visu daudzumu/veselo, ja zināma pamatdaļas vērtība
9. Veselā noteikšana, ja zināma daļas vērtība 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka visu daudzumu/veselo, ja zināma daļas vērtība.
10. Daļas vērtība no veselā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina vērtību daļai no objektu skaita.
11. Daļas aprēķināšana no skaitļa teksta uzdevumos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību no veselā skaitļa situāciju uzdevumos (3 darbības)
12. Veselā aprēķināšana, ja zināma daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina četrstūra laukumu, ja zināma tā daļas vērtība.
13. Skaitļa aprēķināšana, ja zināma tā daļa 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina veselo skaitli, ja zināma tā daļas vērtība. izvēlas pareizo apgalvojumu.
14. Veselais skaitlis, ja dota daļa 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka veselo, ja zināma pamatdaļas vērtība.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas vērtība no skaitļa Citi zema 1 p. Aprēķina daļas vērtību no vesela skaitļa.
2. Daļas vērtības aprēķināšana teksta uzdevumā Citi augsta 1 p. Aprēķina daļas vērtību no vesela skaitļa, aprēķina atlikušo vērtību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļa, tās vērtība 15:00:00 vidēja 8 p. Nosaka pamatdaļas vērtību no vesela skaitļa; aprēķina veselo skaitli, ja zināma pamatdaļas vērtība

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas vērtība no skaitļa 15:00:00 vidēja 8 p. Aprēķina daļas vērtību no vesela skaitļa; aprēķina veselo skaitli, ja zināma daļas vērtība
2. Darbības ar pamattdaļām un daļām 20:00:00 vidēja 9 p. Veic darbības ar daļām - aprēķina pamatdaļas, daļas vērtību no skaitļa, aprēķina veselo skaitli, ja zināma daļas vērtība