Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizināšana rakstos Trīsciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli.
2. Reizināšanas un dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā)
3. Dalīšana ar viencipara skaitli rakstos Piemērs, izskaidrots ar vārdiem, kā izpildīt 952:4
4. Reizināšanas un dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšana ar pilniem desmitiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Reizināšana ar pilniem desmitiem (skaitļus reizina ar 20,30,...,90 ).
2. Draudzīgie skaitļi reizināšanā vai dalīšanā 2. izziņas līmenis vidēja 6p.
3. Reizini galvā pakāpeniski 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Strukturēts uzdevums. Divciparu skaitļa reizināšana ar vieniem. 3. klases atkārtojums
4. Saistītais pieraksts ab-cd. Strukturēts. 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
5. Lielumu starpība 2. izziņas līmenis augsta 6p. Maizes klaipu un kilogramu starpība. 4 darbības. Ieteicams vispirms atrisināt 1. uzdevumu.
6. Reizinātāju pārvietošana un savienošana, 3 reizinātāji 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Divas darbības.
7. Reizināšanas pārvietojamības un savienojamības īpašības, 4 reizinātāji 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
8. Reizini rakstos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizina viencipara un divciparu skaitli, uzdevumam 380 varianti
9. Reizini rakstos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizina viencipara un divciparu skaitli, uzdevumam 380 varianti
10. Teksta uzdevums par naudu. 2 darbības 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teksta uzdevums.
11. Kopīgs darbs. Konfektes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Strukturēts uzdevums. 4 darbības. Dota darītāja jauda.
12. Reizrēķins ar 5, 6, 7 1. izziņas līmenis zema 4p.
13. Reizrēķins ar 8 un 9 1. izziņas līmenis zema 4p.
14. Saistītais pieraksts a:b+c:d 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
15. Saistītais pieraksts (ab+c):d. Strukturēts 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
16. Dalīšana ar 10 ar atlikumu 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
17. Divcipara skaitļa dalīšana galvā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dala ar viencipara skaitli, izmantojot dalīšanas distributīvo īpašību
18. Kopīgs darbs, ja dots laiks. Žurciņas 3. izziņas līmenis augsta 4p. 6 darbības. Dots laiks, kurā darbu var veikt katrs no darītājiem.
19. Saistītais pieraksts a:b+c:d 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
20. Reizināšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) 2. izziņas līmenis augsta 5p.
21. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības 2. izziņas līmenis augsta 3p.
22. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības 2. izziņas līmenis augsta 3p.
23. Dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) 2. izziņas līmenis augsta 3p.
24. Dalīšanas sadalāmības likums. Saskaitāmo izvēles 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
25. Kopīgs darbs. Par krāniem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Tukšā vannā pa vienu krānu ietek ūdens, pa otru iztek.
26. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
27. Trejskaitļu uzdevums par pirkšanu. Attiecības paņēmiens 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
28. Teksta uzdevums. Divcipara skaitli dala ar viencipara skaitli. 2 darbības 2. izziņas līmenis augsta 1p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divcipara skaitļu reizināšana 00:00:00 vidēja 11,5p.
2. Divciparu skaitļu dalīšana 00:00:00 vidēja 16p.