Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizināšana rakstos Trīsciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli.
2. Reizināšanas un dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā)
3. Dalīšana ar viencipara skaitli rakstos Piemērs, izskaidrots ar vārdiem, kā izpildīt 952:4
4. Reizināšanas un dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšana ar pilniem desmitiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reizināšana ar pilniem desmitiem (skaitļus reizina ar 20,30,...,90 ).
2. Draudzīgie skaitļi reizināšanā vai dalīšanā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p.
3. Reizini galvā pakāpeniski 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Strukturēts uzdevums. Divciparu skaitļa reizināšana ar vieniem. 3. klases atkārtojums
4. Saistītais pieraksts ab-cd. Strukturēts. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
5. Lielumu starpība 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Maizes klaipu un kilogramu starpība. 4 darbības. Ieteicams vispirms atrisināt 1. uzdevumu.
6. Reizinātāju pārvietošana un savienošana, 3 reizinātāji 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Divas darbības.
7. Reizināšanas pārvietojamības un savienojamības īpašības, 4 reizinātāji 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
8. Reizini rakstos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina viencipara un divciparu skaitli, uzdevumam 380 varianti
9. Reizini rakstos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina viencipara un divciparu skaitli, uzdevumam 380 varianti
10. Teksta uzdevums par naudu. 2 darbības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teksta uzdevums.
11. Kopīgs darbs. Konfektes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Strukturēts uzdevums. 4 darbības. Dota darītāja jauda.
12. Reizrēķins ar 5, 6, 7 1. izziņas līmenis zema 4 p.
13. Reizrēķins ar 8 un 9 1. izziņas līmenis zema 4 p.
14. Saistītais pieraksts a:b+c:d 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
15. Saistītais pieraksts (ab+c):d. Strukturēts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
16. Dalīšana ar 10 ar atlikumu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
17. Divcipara skaitļa dalīšana galvā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dala ar viencipara skaitli, izmantojot dalīšanas distributīvo īpašību
18. Kopīgs darbs, ja dots laiks. Žurciņas 3. izziņas līmenis augsta 4 p. 6 darbības. Dots laiks, kurā darbu var veikt katrs no darītājiem.
19. Saistītais pieraksts a:b+c:d 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
20. Reizināšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) 2. izziņas līmenis augsta 5 p.
21. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības 2. izziņas līmenis augsta 3 p.
22. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības 2. izziņas līmenis augsta 3 p.
23. Dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) 2. izziņas līmenis augsta 3 p.
24. Dalīšanas sadalāmības likums. Saskaitāmo izvēles 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
25. Kopīgs darbs. Par krāniem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Tukšā vannā pa vienu krānu ietek ūdens, pa otru iztek.
26. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
27. Trejskaitļu uzdevums par pirkšanu. Attiecības paņēmiens 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
28. Teksta uzdevums. Divcipara skaitli dala ar viencipara skaitli. 2 darbības 2. izziņas līmenis augsta 1 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divcipara skaitļu reizināšana 00:00:00 vidēja 11,5 p.
2. Divciparu skaitļu dalīšana 00:00:00 vidēja 16 p.