Teorija

Uzdevumi

1. Reizināšana ar pilniem desmitiem

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Draudzīgie skaitļi reizināšanā vai dalīšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Reizini galvā pakāpeniski

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
4. Saistītais pieraksts ab-cd. Strukturēts.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Lielumu starpība

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Reizinātāju pārvietošana un savienošana, 3 reizinātāji

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Reizināšanas pārvietojamības un savienojamības īpašības, 4 reizinātāji

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Reizini rakstos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Reizini rakstos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Teksta uzdevums par naudu. 2 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Kopīgs darbs. Konfektes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Reizrēķins ar 5, 6, 7

Grūtības pakāpe: zema

4
13. Reizrēķins ar 8 un 9

Grūtības pakāpe: zema

4
14. Saistītais pieraksts a:b+c:d

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Saistītais pieraksts (ab+c):d. Strukturēts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Dalīšana ar 10 ar atlikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Divcipara skaitļa dalīšana galvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Kopīgs darbs, ja dots laiks. Žurciņas

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Saistītais pieraksts a:b+c:d

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Reizināšanas sadalāmības īpašība (distributīvā)

Grūtības pakāpe: augsta

5
21. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības

Grūtības pakāpe: augsta

3
22. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības

Grūtības pakāpe: augsta

3
23. Dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā)

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Dalīšanas sadalāmības likums. Saskaitāmo izvēles

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Kopīgs darbs. Par krāniem

Grūtības pakāpe: augsta

3
26. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Trejskaitļu uzdevums par pirkšanu. Attiecības paņēmiens

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Teksta uzdevums. Divcipara skaitli dala ar viencipara skaitli. 2 darbības

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Divcipara skaitļu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

11,5
2. Divciparu skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem