10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Tu jau proti, izmantot dažādus paņēmienus jeb stratēģijas, lai aprēķinātu divciparu skaitļa un viencipara skaitļa reizinājumu. Atkārto to šeit!
 
Izmantojot iepriekš apgūtos paņēmienus, varēsi viegli aprēķināt arī divu divciparu skaitļu reizinājumu!
Vēro, kā var aprēķināt divu divciparu skaitļu \(17\) un \(23\) reizinājumu!
 
YCUZD_221121_4629_animacija_3.gif
 
\(17 = 10 + 7\)
Vispirms \(17\) (pirmo reizinātāju) sadali desmitos un vienos
\(10 · 23 = 230\)
Aprēķini \(10\) un \(23\) reizinājumu
\(7 · 23 = 161\)
Aprēķini \(7\) un \(23\) reizinājumu
\(230 + 161 = 391\)
Iegūtos reizinājumus (starprezultātus) saskaiti
 
Šo pašu darbību vari uzrakstīt, bultiņu vietā izmantojot iekavas. Tātad pirmo reizinātāju uzraksti iekavās kā summu. Tad katru saskaitāmo sareizini atsevišķi.
 
\(17 · 23 = (10 + 7) · 23 = 10 · 23 + 7 · 23 = 230 + 161 = 391\)
 
Vari sadalīt desmitos un vienos arī otro reizinātāju.
 
YCUZD_221121_4629_daudzciparu_skaitļus_ reizina_un_dala_ar divciparu_12.png
 
\(23 = 20 + 3\)
Vispirms \(23\) (otro
reizinātāju) sadali
desmitos un vienos
\(17 · 20 = 340\)
Aprēķini \(17\) un \(20\)
reizinājumu
\(17 · 3 = 51\)
Aprēķini \(17\) un \(3\)
reizinājumu
\(340 + 51 = 391\)
Iegūtos reizinājumus
(starprezultātus)
saskaiti
 
Vari sadalīt desmitos un vienos arī abus reizinātājus.
 
YCUZD_221121_4629_daudzciparu_skaitļus_ reizina_un_dala_ar divciparu_14.png