4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Skaitļus \(10\); \(20\); \(30\); \(40\); \(50\); \(60\); \(70\); \(80\); \(90\) sauc par pilniem desmitiem.
Reizināšana un dalīšana ar desmit
 
Reizinot skaitli ar \(10\), dotajam skaitlim pieliek klāt vienu nulli!
 
\(20 · 10 = 200\)
\(75 · 10 = 750\)
 
Dalot skaitli ar \(10\), dotajam skaitlim atmet pēdējo nulli!
 
\(300 : 10 = 30\)
\(930 : 10 = 93\)
Lai pareizinātu skaitli ar pilniem desmitiem, šo skaitli vispirms reizina ar minētā reizinātāja pirmo (desmitu) ciparu, pēc tam iegūto rezultātu reizina ar \(10\).
Lai izdalītu skaitli ar pilniem desmitiem, šo skaitli vispirms dala ar \(10\), pēc tam dala ar dalītāja pirmo (desmitu) ciparu.
Reizināšana ar pilniem desmitiem
 
2130¯=(213)10¯=6310¯=630¯¯
 
Dalīšana ar pilniem desmitiem
 
630:30¯=630:10¯:3=630:10¯:3=63:3=21
Ja viens skaitlis dalās ar otru bez atlikuma un abu skaitļu beidzamie cipari ir nulles, tad dalījums nemainās, ja dalāmajā un dalītājā atmet vienu un to pašu nuļļu skaitu.
630:30=630:30=63:3=21
480:40=480:40=48:4=12