Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizināšanas tabula. Reizināšana un dalīšana dažādās situācijās Atkārtojums par reizināšanas un dalīšanas darbību, to likumsakarībām. Reizināšana tabulas robežās no 2 - 10.
2. Reizināšanas un dalīšanas likumsakarības Nosaka un izprot visu viencipara skaitļu reizinājumus ar 1, 0 un ar 10. Formulē pamanītās likumsakarības.
3. Reizināšanas pārvietojamības īpašība Prot izlasīt (skaidro) ar simboliem pierakstītu reizināšanas īpašību: a ∙ b = b ∙ a.
4. Teksta uzdevumu pieraksts Teksta uzdevumu pieraksts ar jautājumiem un darbību atbildēm.
5. Noderīgo lietu stūrītis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mācies reizrēķinu, reizinot ar 6 un 7 1. izziņas līmenis zema 2 p. Reizina ar 6 un 7.
2. Mācies reizrēķinu, reizinot ar 8 un 9 1. izziņas līmenis zema 2 p. Reizina ar 8 un 9.
3. Mācies reizrēķinu, dalot ar 6 un 7 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dala ar 6 un 7.
4. Mācies reizrēķinu, dalot ar 8 un 9 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dala ar 8 un 9.
5. Reizināšana un dalīšana ar 10 1. izziņas līmenis zema 2 p. Reizina un dala ar 10. Saskata likumsakarības.
6. Reizināšana ar desmitiem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Veselu desmitu reizināšana ar vieniem.
7. Reizināšana un dalīšana tabulas apjomā (ar skaitļiem, vārdiem) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reizināšanas tabulas robežās reizina un dala ar 6 – 10 pēc darbību vārdiskā un skaitliskā atainojuma.
8. Nezināmā skaitļa noteikšana pēc vārdiskā apraksta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka nezināmo skaitli pēc darbības vārdiskā atainojuma.
9. Laukuma lielums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka laukuma lielumu, izmantojot reizināšanas darbību.
10. Lielākais skaitlis, kas dalās 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka tuvāko lielāko skaitli, kas dalās ar doto skaitli.
11. Reizinātāju pārvietošana un savienošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto reizināšanas pārvietojamības īpašību, lai aprēķinātu reizinājumu.
12. Reizināšana un dalīšana ar 0 vai 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot reizināšanu un dalīšanu ar 0.
13. Nezināmā skaitļa noteikšana. Venna diagramma 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka nezināmos skaitļus, kuri dalās ar Venna diagrammā norādītajiem skaitļiem.
14. Sportisti. Vienas darbības teksta uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisina 2 darbību situāciju uzdevumu, kurā nepieciešama reizināšana un dalīšana tabulas apjomā.
15. Teksta uzdevums pēc attēla (2 darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisina 2 darbību situāciju uzdevumu pēc attēla, kurā nepieciešama reizināšana un dalīšana tabulas apjomā.
16. Vienas vienības cena. Pirkumu salīdzināšana. Teksta uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina 2 darbību situāciju uzdevumu, kurā nepieciešama reizināšana un dalīšana tabulas apjomā. Nosaka vienas vienības cenu.
17. Teksta uzdevumu jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka teksta uzdevumā katrai darbībai atbilstošo jautājumu, nosaka, kas ar šo darbību tiek aprēķināts.
18. Matu gumijas. Teksta uzdevums (3 darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Summas reizināšana ar skaitli. 3 darbības.
19. Reizināšana teksta uzdevumā par naudu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teksta uzdevums ar 2 darbībām. Vai pietiks naudas?
20. Diagramma, tabula un aprēķini 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nolasa datus no diagrammas un tabulas, veic ar datiem aprēķinus.
21. Cik katrā traukā? 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pēc apraksta nosaka katra trauka vērtību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbība ar simbolu (2012) Citi vidēja 1 p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
2. 4.3. uzd. Dalījumu salīdzināšana (2018) Citi vidēja 1 p. Salīdzina dalījumus.
3. 1. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana (2021) Citi zema 1 p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievēro darbību secību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki reizinātāju trīs vienādojumos Citi vidēja 3 p. Nosaka nezināmo reizinātāju. Reizrēķins 3 vienādojumos.
2. Aprēķini nezināmos darbības locekļus Citi vidēja 4 p. Reizina un dala 6 - 9. Zina darbības locekļu nosaukumus.
3. Laukuma lieluma noteikšana Citi vidēja 4 p. Nosaka laukuma lielumu, izmantojot reizināšanas darbību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināt un dalīt ar 6, 7, 8, 9, 10 00:35:00 vidēja 16 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt, dalīt 6 - 10, prasmi noteikt nezināmo, prasmi risināt sadzīviska rakstura uzdevumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā reizinā un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10? 00:40:00 vidēja 18 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt, dalīt 6 - 10, prasmi noteikt nezināmo, prasmi risināt sadzīviska rakstura uzdevumus.