Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizināšanas tabula. Reizināšana un dalīšana dažādās situācijās Atkārtojums par reizināšanas un dalīšanas darbību, to likumsakarībām. Reizināšana tabulas robežās no 2 - 10.
2. Reizināšanas un dalīšanas likumsakarības Nosaka un izprot visu viencipara skaitļu reizinājumus ar 1, 0 un ar 10. Formulē pamanītās likumsakarības.
3. Reizināšanas pārvietojamības īpašība Prot izlasīt (skaidro) ar simboliem pierakstītu reizināšanas īpašību: a ∙ b = b ∙ a.
4. Teksta uzdevumu pieraksts Teksta uzdevumu pieraksts ar jautājumiem un darbību atbildēm.
5. Noderīgo lietu stūrītis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mācies reizrēķinu, reizinot ar 6 un 7 1. izziņas līmenis zema 2p. Reizina ar 6 un 7.
2. Mācies reizrēķinu, reizinot ar 8 un 9 1. izziņas līmenis zema 2p. Reizina ar 8 un 9.
3. Mācies reizrēķinu, dalot ar 6 un 7 1. izziņas līmenis zema 2p. Dala ar 6 un 7.
4. Mācies reizrēķinu, dalot ar 8 un 9 1. izziņas līmenis zema 2p. Dala ar 8 un 9.
5. Reizināšana un dalīšana ar 10 1. izziņas līmenis zema 2p. Reizina un dala ar 10. Saskata likumsakarības.
6. Reizināšana ar desmitiem 1. izziņas līmenis zema 2p. Veselu desmitu reizināšana ar vieniem.
7. Reizināšana un dalīšana tabulas apjomā (ar skaitļiem, vārdiem) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Reizināšanas tabulas robežās reizina un dala ar 6 – 10 pēc darbību vārdiskā un skaitliskā atainojuma.
8. Nezināmā skaitļa noteikšana pēc vārdiskā apraksta 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka nezināmo skaitli pēc darbības vārdiskā atainojuma.
9. Laukuma lielums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka laukuma lielumu, izmantojot reizināšanas darbību.
10. Lielākais skaitlis, kas dalās 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka tuvāko lielāko skaitli, kas dalās ar doto skaitli.
11. Reizinātāju pārvietošana un savienošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmanto reizināšanas pārvietojamības īpašību, lai aprēķinātu reizinājumu.
12. Reizināšana un dalīšana ar 0 vai 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot reizināšanu un dalīšanu ar 0.
13. Nezināmā skaitļa noteikšana. Venna diagramma 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka nezināmos skaitļus, kuri dalās ar Venna diagrammā norādītajiem skaitļiem.
14. Sportisti. Vienas darbības teksta uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisina 2 darbību situāciju uzdevumu, kurā nepieciešama reizināšana un dalīšana tabulas apjomā.
15. Teksta uzdevums pēc attēla (2 darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisina 2 darbību situāciju uzdevumu pēc attēla, kurā nepieciešama reizināšana un dalīšana tabulas apjomā.
16. Vienas vienības cena. Pirkumu salīdzināšana. Teksta uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atrisina 2 darbību situāciju uzdevumu, kurā nepieciešama reizināšana un dalīšana tabulas apjomā. Nosaka vienas vienības cenu.
17. Teksta uzdevumu jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka teksta uzdevumā katrai darbībai atbilstošo jautājumu, nosaka, kas ar šo darbību tiek aprēķināts.
18. Matu gumijas. Teksta uzdevums (3 darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Summas reizināšana ar skaitli. 3 darbības.
19. Reizināšana teksta uzdevumā par naudu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teksta uzdevums ar 2 darbībām. Vai pietiks naudas?
20. Diagramma, tabula un aprēķini 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nolasa datus no diagrammas un tabulas, veic ar datiem aprēķinus.
21. Cik katrā traukā? 3. izziņas līmenis augsta 4p. Pēc apraksta nosaka katra trauka vērtību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbība ar simbolu (2012) Citi vidēja 1p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
2. 4.3. uzd. Dalījumu salīdzināšana (2018) Citi vidēja 1p. Salīdzina dalījumus.
3. 1. uzdevums. Izteiksmes vērtību aprēķināšana (2021) Citi zema 1p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievēro darbību secību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki reizinātāju trīs vienādojumos Citi vidēja 3p. Nosaka nezināmo reizinātāju. Reizrēķins 3 vienādojumos.
2. Aprēķini nezināmos darbības locekļus Citi vidēja 4p. Reizina un dala 6 - 9. Zina darbības locekļu nosaukumus.
3. Laukuma lieluma noteikšana Citi vidēja 4p. Nosaka laukuma lielumu, izmantojot reizināšanas darbību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināt un dalīt ar 6, 7, 8, 9, 10 00:35:00 vidēja 16p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt, dalīt 6 - 10, prasmi noteikt nezināmo, prasmi risināt sadzīviska rakstura uzdevumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā reizinā un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10? 00:40:00 vidēja 18p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt, dalīt 6 - 10, prasmi noteikt nezināmo, prasmi risināt sadzīviska rakstura uzdevumus.