Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā Saskaita un atņem 100 apjomā arī tad, ja notiek pāreja jaunā desmitā, lietojot dažādus paņēmienus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa sastāvs 100 apjomā 1. izziņas līmenis zema 5 p. Nosauc desmitu un vienu skaitu skaitlī.
2. Divciparu skaitļa saskaitīšana ar viencipara skaitli 1. izziņas līmenis vidēja 7 p. Prot divciparu skaitlim pieskaitīt viencipara skaitli ar pāreju citā desmitā.
3. Atņemšana 100 apjomā (no divciparu skaitļa atņem viencipara skatli ar pāreju citā desmitā) 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina prasmi no divciparu skaitļa atņemt viencipara skaitli, pārejot citā desmitā.
4. Darbības ar pilniem desmitiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saskaita un atņem pilnus desmitus 100 apjomā, lietojot dažādus paņēmienus.
5. Pilnu desmitu pieskaitīšana un atņemšana 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot divciparu skaitlim pieskaitīt un no divciparu skaitļa atņemt pilnus desmitus.
6. Divciparu skaitļu saskaitīšana bez pārejas citā desmitā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina prasmi saskaitīt divus divciparu skaitļus 100 apjomā ar pāreju citā desmitā, rezultātus pierakstīt tabulā.
7. Divciparu skaitļu atņemšana, nepārejot desmitus 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina prasmi no divciparu skaitļa atņemt divciparu skaitli 100 apjomā bez pārejas citā desmitā.
8. Divciparu skaitļu saskaitīšana 100 apjomā 1. izziņas līmenis augsta 9 p. Prot saskaitīt 100 apjomā ar pāreju citā desmitā, zina, ka no vieniem dažreiz veidojas jauns desmits.
9. Divciparu skaitļu atņemšana 100 apjomā 2. izziņas līmenis augsta 9 p. Prot atņemt divciparu skaitļus 100 apjomā, zina, ka dažreiz var nākries vienu desmitu "sasmalcināt".
10. Draudzīgās vienādības saskaitīšanā un atņemšanā 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Saskaita un atņem 100 apjomā, aprēķina nezināmo lielumu, ja skaitļi ir 100 apjomā.
11. Nezināmā skaitļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Saskaita un atņem 100 apjomā, prot noteikt nezināmo jebkurā pozīcijā.
12. Secīgas saskaitīšanas un atņemšanas darbības 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot lietot saskaitīšanu un atņemšanu jaunā situācijā, aprēķināt nezināmo darbības locekli jebkurā pozīcijā.
13. Saskaitīšana un atņemšana (kā dažādi veidojas summas) 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot saskaitīt un atņemt 100 apjomā, prot noteikt aptuveno darbības rezultātu.
14. Par tik lielāka / mazāka skaitļa aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Prot atrast skaitli, kurš ir par tik lielāks / mazāks nekā dotais.
15. Naudas daudzuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Risina sadzīviskus uzdevumus, lietojot saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā.
16. Skaitļu šifrs (2 darbības) 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā nezināmā lieluma aprēķināšanai, pārbauda, vai rezultāts ir pareizs.
17. Skaitļu šifrs (3 darbības) 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā nezināmā lieluma aprēķināšanai, pārbauda, vai rezultāts ir pareizs.
18. Skaitļu šifrs ar augļiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā nezināmā lieluma aprēķināšanai, pārbauda, vai rezultāts ir pareizs.
19. Naudas summas iegūšana pēc nosacījuma 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izmantojot naudas (monētu) modeļus, veido visas iespējamās dažādās summas sadzīves situācijās.
20. Saskaitīšana un atņemšana, datus nolasot no tabulas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā situācijās, kurās ir 1 vai 2 soļi, lai atrastu “cik kopā”, “pienāk klāt”, “aiziet prom”, “paņem nost”, veidojot atbilstošu pierakstu.
21. Situāciju uzdevums I 2. izziņas līmenis zema 2 p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā situācijās, kurās ir 1 vai 2 soļi, lai atrastu “cik kopā”, “pienāk klāt”, “aiziet prom”, “paņem nost”, veidojot atbilstošu pierakstu un skaidrojot risinājumu.
22. Situāciju uzdevums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā situācijās, kurās ir 1 vai 2 soļi, lai atrastu “cik kopā”, “pienāk klāt”, “aiziet prom”, “paņem nost”, salīdzina (par cik vairāk/mazāk).
23. Situāciju uzdevums III 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā situācijās, kurās ir 1 vai 2 soļi, lai atrastu “cik kopā”, “pienāk klāt”, “aiziet prom”, “paņem nost”, salīdzina (par cik vairāk / mazāk).
24. Situāciju uzdevums IIII 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina sadzīviskus uzdevumus, lietojot saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā, t. sk. par garumiem, masām (lielumi doti vienās un tajās pašās mērvienībās).
25. Stabiņu diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nolasa datus no tabulām, stabiņu diagrammām, izmanto tos aprēķinos.
26. Saskaitīšana un atņemšana, datus nolasot no tabulas 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nolasa datus no tabulām, stabiņu diagrammām, izmanto tos aprēķinos, risina sadzīviskus uzdevumus, lietojot saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā.
27. Situāciju uzdevums, informācijas nolasīšana no kartes 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Risina sadzīviskus uzdevumus, lietojot saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā, t. sk. par garumiem, masām (lielumi doti vienās un tajās pašās mērvienībās).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā Citi vidēja 8 p. Prot veikt saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā, lasīt un pierakstīt skaitļus tabulā.
2. Nezināmā aprēķināšana saskaitīšanā un atņemšanā Citi vidēja 4 p. Aprēķina nezināmo lielumu, ja skaitļi ir 100 apjomā.
3. Secīgu darbību virkne Citi augsta 4 p. Aprēķina nezināmo lielumu jebkurā pozīcijā, ja skaitļi ir 100 apjomā.
4. Situāciju uzdevums tabulā Citi vidēja 5 p. Lieto saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā situācijās, kurās ir 1 vai 2 soļi, lai atrastu “cik kopā”, “pienāk klāt”, “aiziet prom”, “paņem nost”.
5. Situāciju uzdevums ar vairākiem soļiem Citi vidēja 3 p. Risina sadzīviskus uzdevumus, lietojot saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā, t. sk. par garumiem, masām (lielumi doti vienās un tajās pašās).
6. Situāciju uzdevums ar shematisku zīmējumu Citi vidēja 12 p. Risina sadzīviskus uzdevumus, lietojot saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā, t. sk. par garumiem, masām (lielumi doti vienās un tajās pašās).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā, situāciju risināšana 00:40:00 vidēja 37 p. Testā tiek pārbaudīta skolēna prasme saskaitīt un atņemt 100 apjomā, darbības veicot pakāpeniski, risināt darbības, kuras sakārtotas virknē, atrast skaitli, kurš ir par tik lielāks vai mazāks nekā dotais, izmantot saskaitīšanu un atņemšanu, lai risinātu sadzīviskas situācijas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā, situāciju risināšana saskaitot un atņemot 00:40:00 vidēja 24 p. Tiek pārbaudītas skolēna prasmes saskaitīt un atņemt 100 apjomā, aprēķināt nezināmo darbībā, izmantot saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā, lai risinātu sadzīviskus situāciju uzdevumus.