4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ko nozīmē grupēt? Grupēt objektus nozīmē vienā grupā apvienot tos, kuriem ir kopīga īpašība. Lai sagrupētu objektus, tie ir jāsalīdzina. Salīdzināt nozīmē saskatīt kopīgās un atšķirīgās īpašības. (M.Li.2.)
2. Kā grupēt skaitļus? Grupēt objektus nozīmē vienā grupā apvienot tos, kuriem ir kopīga īpašība. Lai sagrupētu objektus, tie ir jāsalīdzina. Salīdzināt nozīmē saskatīt kopīgās un atšķirīgās īpašības. (M.Li.2.)
3. Kā grupēt figūras? Grupēt objektus nozīmē vienā grupā apvienot tos, kuriem ir kopīga īpašība. Lai sagrupētu objektus, tie ir jāsalīdzina. Salīdzināt nozīmē saskatīt kopīgās un atšķirīgās īpašības. (M.Li.2.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atzīmē īpašību! 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosauc dotā objekta, figūras vai skaitļa īpašības.
2. Atzīmē katra skaitļa īpašības! 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Salīdzina redzamās figūras vai skaitļus un atzīmē katrai figūrai vai skaitlim atbilstošās īpašības.
3. Atzīmē skaitli vai figūru, kuram piemīt šādas īpašības. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atlasa objektu, skaitli vai figūru, kuram ir nosauktās īpašības.
4. Atzīmē patieso apgalvojumu! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spriež par objektu, figūru vai skaitli un tam piemītošajām īpašībām.
5. Kāda ir attēlā redzamo objektu kopīgā īpašība? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Objektu kopai cenšas nosaukt kopīgu īpašību, kas tos visus vieno.
6. Atzīmē, kura figūra neiederas! 1. izziņas līmenis zema 1 p. Objektu kopā nosaka atšķirīgo/īpašo/neiederīgo un paskaidro savu izvēli.
7. Figūru grupēšana 1. izziņas līmenis zema 6 p. Prot salīdzināt un grupēt figūras pēc dažādām pazīmēm.
8. Grupē skaitļus! 1. izziņas līmenis zema 6 p. Prot salīdzināt un grupēt skaitļus pēc dažādām pazīmēm.
9. Kas attēlots venna diagrammā? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa diagrammā attēlotu informāciju par objektu grupām.
10. Kas kopīgs iekrāsotās daļas objektiem? 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nolasīt informāciju no Venna diagrammas.
11. Kura figūra iederas? 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Grupē objektus ar kopīgām un atšķirīgām īpašībām Venna diagrammās.
12. Kurš skaitlis iederas? 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot salīdzināt un grupēt skaitļus Venna diagrammā.
13. Apskati diagrammu un atbildi! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa tabulā, shēmā, diagrammā attēlotu informāciju par objektu grupām.
14. Apskati diagrammu un atzīmē patieso apgalvojumu! 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa tabulā, shēmā, diagrammā attēlotu informāciju par objektu grupām.
15. Diagramma. Jautājumi par diagrammu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa tabulā, shēmā, diagrammā attēlotu informāciju par objektu grupām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki pāra un nepāra skaitļus Citi zema 1 p. Prot sagrupēt pāra un nepāra skaitļus.
2. Atzīmē katras figūras īpašības! Citi vidēja 6 p. Grupē ģeometriskus objektus pēc kopīgas pazīmes, atlasa atšķirīgo, lieko, skaidrojot/pamatojot savu rīcību, izvēli. (M.3.2.1.4.)
3. Kura diagramma ir pareizā? Citi augsta 1 p. Prot nolasīt nepieciešamo informāciju no Venna diagrammas.
4. Apskati diagrammu un ieraksti trūkstošo skaitli! Citi vidēja 1 p. Lasa tabulā, shēmā, diagrammā attēlotu informāciju par objektu grupām.
5. Vēro diagrammu un atbildi uz jautājumiem! Citi augsta 1 p. Lasa diagrammā attēlotu informāciju par objektu grupām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu un figūru grupēšana pēc to pazīmēm 00:30:00 vidēja 12 p. Testā iekļauti uzdevumi, kuros jānosaka skaitļu un figūru pazīmes, jāgrupē tie pēc to kopīgajām un atšķirīgajām pazīmēm. Tests pārbaudīs prasmi nosaukt figūru un skaitļu kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izveidotai grupai nosaukt kopīgo pazīmi, lasīt diagrammā attēlotu informāciju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu un figūru grupēšana 00:40:00 vidēja 12 p. Testā iekļauti uzdevumi, kuri pārbaudīs skolēna prasmi nosaukt objekta, skaitļa vai figūras kopīgās un atšķirīgās pazīmes, lasīt shēmā vai diagrammā attēlotu informāciju par objektu grupām.