Grupēt skaitļus nozīmē apvienot grupā tādus skaitļus, kuriem ir kopīga pazīme.
Skaitļus var grupēt dažādi:
 
1. Grupē pāra un nepāra skaitļus.
 
Nepāra skaitļi beidzas ar:Pāra skaitļi beidzas ar:
Nepāra skaitļi.pngPāra skaitļi.png
 
Sarkanā krāsā iekrāsoti nepāra skaitļi, bet zilā krāsā – pāra skaitļi.
 
Simta kvadrāts.png
 
2. Grupē viencipara un divciparu skaitļus.
 
Divciparu skaitļi ir tie, kas sastāv no diviem cipariem.
 
Viencipara_divciparu skaitļi.png
 
3. Grupē pēc desmitu vai vienu skaita.
 
Venna diagramma_skaitļi.png
 
4. Grupē pēc ciparu summas.
 
Cipari ir \(0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\).
Skaitļi ir \(12; 56; 70; 100; 1256  \) utt.
 
Ciparu summu nosaka, saskaitot kopā ciparus, no kuriem sastāv skaitlis.
 
Ciparu summa.png
 
5. Grupē pēc lieluma.
 
Mazāki par \(50\)
Lielāki par \(50\)
Mazāk par 50.pngLielāki par 50.png