Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Simetriskas figūras Simetrisku figūru vizuāls un skaidrojošs apraksts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetriskas figūras daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot izveidot simetrisku figūru un noteikt, kura no dotām figūras daļām neiederas.
2. Attēli, kuri ir simetriski 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina simetriskas figūras un attēla īpašības. Prot noteikt, kurš ir simetrisks attēls.
3. Figūra ir simetriska 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina simetriskas figūras īpašības. Prot noteikt, kurš daudzstūris ir simetrisks.
4. Figūra nav simetriska 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina simetriskas figūras īpašības. Prot noteikt, kurš daudzstūris nav simetrisks.
5. Simetriskas figūras otra puse 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota figūras viena daļa. Prot noteikt, kura ir otra otra puse, lai izveidotos simetriska figūra.
6. Zīmējums uz rūtiņu papīra. Figūra ir simetriska 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotas figūras, kuras uzzīmētas uz rūtiņu papīra. Prot noteikt vai zīmējums ir simetrisks.
7. Dažādas figūras un daudzstūri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst dažādas figūras un daudzstūrus, nosaka tie ir vai nav simetriski.
8. Simetriska figūra 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotas dažādas figūras. Prot dotās figūras atpazīt un noteikt tās ir vai nav simetriskas.
9. Figūras zīmēšana pēc dotā apraksta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots figūras apraksts, pēc kura jāizvēlas, kuru figūru katrs skolēns uzzīmēja. Prot atrast pareizo figūru un noteikt vai tā ir vai nav simetriska.
10. Simetriskas figūras izveide 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, kuras divas figūras daļas jāsavieno, lai izveidotu simetrisku figūru.
11. Simetriskās attēla daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti dažādi attēli. Prot sadalīt attēlu divās simetriski vienādās daļās.
12. Simetriski sadalīts attēls 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti dažādi zīmējumi, kuriem ir iezīmēta griezuma līnija. Prot zīmējumu sadalīt divās simetriski vienādās daļās.
13. Priekšmeta ēna 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atrast priekšmeta ēnu, kura ir simetriska.
14. Simetriskas figūras telpā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota telpa, kurā ir vairākas lietas. Jāsameklē, kuras no tām ir vai nav simetriskas.
15. Simetriskas figūras apkārtējā vidē 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumā redzama iela, uz kuras atrodas dažādas lietas. Jāsameklē, kuras no tām ir vai nav simetriskas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēli, kuri nav simetriski Citi zema 1 p. Zina simetriskas figūras un attēla īpašības. Prot noteikt, kurš nav simetrisks attēls.
2. Simetriska figūra. Otra puse Citi vidēja 1 p. Prot noteikt, kura no dotām figūrām ir simetriskas figūras otra puse.
3. Zīmējums uz rūtiņu papīra Citi vidēja 1 p. Dotas figūras, kuras uzzīmētas uz rūtiņu papīra. Prot noteikt, vai ir uzzīmēta simetriska figūra.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetriskas figūras I 00:40:00 vidēja 6 p. Zina simetriskas figūras īpašības. Prot noteikt vai figūra ir vai nav simetriska. Prot sadalīt simetrisku figūru vienādās dāļas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetriskas figūras II 00:40:00 vidēja 5 p. Zina simetriskas figūras īpašīas. Prot iegūt simetrisku figūru, savienojot divas simetriski vienādas figūras daļas. Atpazīst daudzstūrus, prot noteikt, vai tie ir simetriskas figūras.