Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latvijas attiecības ar Baltijas valstīm Latvijas starptautiskā atzīšana, robežjautājumi ar kaimiņvalstīm, Baltijas valstu sadarbības centieni.
2. Latvijas attiecības ar lielvalstīm Latvijas un Krievijas Miera līgums; tirdzniecības līgumi; Latvija Tautu Savienības Padomē un atteikšanās no sadarbības; procesu nozīmes vērtējums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par Latvijas atzīšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas, jēdzienu lietojumu.
2. Nosaki personības lomu ārpolitikā 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina prasmes analizēt, atlasīt informāciju, zināšanu nostiprināšana.
3. Izvēlies pareizo atbildi par Baltijas valstīm 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana.
4. Raksturo karikatūras par Latvijas ārpolitiku vēstījumu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi analizēt politisko karikatūru, saistīt tās informāciju ar zināšanām.
5. Analizē avota tekstu par ārpolitiku 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido prasmes analizēt rakstīto avotu, atlasīt informāciju, savietot ar zināšanām.
6. Papildini tekstu par Latvijas ārpolitiku 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Nostiprina zināšanas, sekmē prasmi noteikt pareizos jēdzienus, faktus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas ārpolitika 00:00:00 vidēja 8p. Testā apkopoti uzdevumi par Latvijas starptautiskajām attiecībām, personību ietekmi uz tām; sekmē zināšanu nostiprināšanu, prasmi analizēt, atlasīt informāciju, noteikt atbilstošos formulējumus - nostiprina teksta izpratnes iemaņas.
2. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 10p. Testā apkopoti tēmas uzdevumi, kas ļauj apzināt dažādus ārpolitikas aspektus, nostiprina zināšanas, sekmē prasmi analizēt formulējumus, atlasīt tos saiknē ar zināšanām.