Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sporta dzīve un sasniegumi Sporta attīstība Latvijā: sporta veidi, personības, starptautiskie sasniegumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par Olimpisko komiteju 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Paplašina izpratni par politikas ietekmi uz sportu.
2. Nosaki attēlā redzamā sportista sasniegumus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, verbālās un vizuālās atmiņas sekmēšana.
3. Atbildi jautājumu par Latviju olimpiskajās spēlēs 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zināšanu nostiprināšana.
4. Izvērtē apgalvojumus par sportu 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sekmē prasmi analizēt, vispārināt, secināt.
5. Raksturo sportista sasniegumus 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, paplašināšana.
6. Atbildi jautājumu par sporta veidiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zināšanu nostiprināšana.
7. Atlasi skaidrojumus par sporta filmu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, prasme veidot loģiskus spriedumus.
8. Analizē avotus par sportu un politiku 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido izpratni par sporta un ideoloģijas ciešo saikni, sekmē prasmi loģiski spriest.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sporta raksturojums 00:00:00 vidēja 8 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina zināšanas, sekmē izpratni par procesiem, veicina prasmi spriest.
2. Olimpiskās spēles un Latvija 00:00:00 vidēja 6 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina zināšanas, sekmē izpratni par kopsakarībām, veicina prasmi analizēt, secināt.