Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Atbildi jautājumu par Olimpisko komiteju 1p.
2. Atbildi jautājumu par attēlu 1p.
3. Raksturo sportista sasniegumus 1p.
4. Analizē avotus par sportu un politiku 1p.
5. Atbildi jautājumu par Latviju olimpiskajās spēlēs 1p.
6. Atbildi jautājumu par olimpiskajām spēlēm 1p.