Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Preses raksturojums Preses izdevumu daudzveidība: nozīmīgākie laikraksti un žurnāli, preses izdevumi latgaliešu valodā, bērnu un jaunatnes, kā arī minoritāšu izdevumi; autoritārā režīma ietekme uz brīvo presi.
2. Izdevniecības un grāmatniecība Atskats 20. gs. sākuma izdevniecību devumā, pārskats par ievērojamākām tipogrāfijām un izdevniecībām, to nozīmīgākie izdevumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savieto preses izdevumu ar tā raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē loģiskus spriedumus, zināšanu nostiprināšana.
2. Raksturo preses izdevuma attēlu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veicina prasmi analizēt vizuālo avotu, nostiprina zināšanas.
3. Atbildi jautājumus par preses izdevumiem 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē loģisko domāšanu, pilnveido prasmi atlasīt argumentus, nostiprina zināšanas.
4. Raksturo preses izdevumus attēlos 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido prasmi analizēt, salīdzināt vizuālos avotus, sekmē spriedumu veidošanas prasmes, nostiprina zināšanas.
5. Atbildi jautājumus par izdevniecībām 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas, sekmē to pielietošanu, papildināšanu.
6. Izvēlies izdevniecības attēla raksturojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi analizēt. interpretēt vizuālo informāciju, saistot to ar zināšanām.
7. Analizē avota tekstu par izdevniecību 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido rakstītā avota uztveres un analīzes prasmes, sekmē prasmi atlasīt spriedumus.
8. Raksturo attēlā redzamo izdevumu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas, sekmē vizuālo atmiņu, pilnveido izpratni par grāmatu nozīmi.
9. Savieto preses izdevumus un izdevniecības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanu nostiprināšana, prasme analizēt spriedumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Preses raksturojums 00:00:00 vidēja 14 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt zināšanas, sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu informāciju, atlasīt loģiskus spriedumus, pilnveido izpratni par preses nozīmi.
2. Izdevniecības un prese 00:00:00 vidēja 11 p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt zināšanas, par izdevniecību darbību un nozīmi, pilnveido prasmi vērtēt vizuālos avotus, atlasīt loģikā balstītus spriedumus, viedokļa formulējumus.