Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Raksturo preses izdevumus attēlos 2p.
2. Savieto preses izdevumu ar tā raksturojumu 3p.
3. Raksturo preses izdevuma attēlu 1p.
4. Papildini tekstu par latviešu rakstu valodu 6p.
5. Atbildi jautājumus par preses izdevumiem 2p.