Grūtības pakāpe:
1. Pēti karti un atbildi jautājumu 2 p.
2. Nosaki nodarbošanos, vērtējot priekšmetus 2 p.
3. Raksturo dzīvesvietas veidu 2 p.
4. Atbildi jautājumus par izmaiņām 5.-8.gs. 2 p.
5. Atbildi jautājumu par dzīvesvietu 1 p.
6. Pēti tekstu par pilskalniem 2 p.