Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Analizē tekstu par tirdzniecību 2p.
2. Izvēlies pareizo atbildi par Baltijas tautu popularitāti 1p.
3. Papildini pareizi tekstu par Baltijas tautu kontaktiem ar pasauli 6p.
4. Atbildi jautājumus par antīko autoru ziņām 1p.
5. Analizē antīkā autora tekstu 2p.
6. Analizē apgalvojumus par antīkajiem autoriem 2p.