Grūtības pakāpe:
1. Analizē tekstu par tirdzniecību 2 p.
2. Izvēlies pareizo atbildi par Baltijas tautu popularitāti 1 p.
3. Papildini pareizi tekstu par Baltijas tautu kontaktiem ar pasauli 6 p.
4. Atbildi jautājumus par antīko autoru ziņām 1 p.
5. Analizē antīkā autora tekstu 2 p.
6. Analizē apgalvojumus par antīkajiem autoriem 2 p.