Grūtības pakāpe:
1. Atbildi jautājumu par dzelzs laikmeta sākumu 1 p.
2. Papildini tekstu par zināšanām 7 p.
3. Atbildi jautājumu par metālu izmantošanu 2 p.
4. Pēti tekstu par dzelzs laikmetu 2 p.
5. Atbildi jautājumu par tehnoloģiju izplatību 1 p.
6. Raksturo priekšmetus 2 p.