Grūtības pakāpe:
1. Atbildi jautājumu par sabiedrību 1 p.
2. Izvēlies pareizās atbildes par saimniekošanu 3 p.
3. Atbildi jautājumus par reliģisko uzskatu maiņu 3 p.
4. Savieto nozari un prasmes, zināšanas 4 p.
5. Raksturo tehnoloģiju 2 p.
6. Papildini tekstu par zināšanām 7 p.